Home > Podyplomowe > Bankowość > Gdańsk > Bankowość i Innowacje Finansowe - Gdańsk - Pomorskie

Bankowość i Innowacje Finansowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bankowość i Innowacje Finansowe - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Wzrastająca liczba i różnorodność instrumentów finansowych sprawia, że właściwy wybór formy finansowania przedsięwzięcia lub alokacji kapitału w danych warunkach gospodarczych nie jest zadaniem łatwym. Stąd niezmiernie ważne jest poznanie istoty tych instrumentów, ich zalet i niedogodności oraz uwarunkowań funkcjonowania na danym rynku finansowym. Celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych profesjonalistów z dziedziny bankowości i innowacji finansowych poprzez przekazanie wiedzy niezbędnej pracownikowi sektora bankowego.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści Wysokie tempo przemian w sektorze bankowym, będące efektem narastającej konkurencji, tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej, wymaga od pracowników sektora bankowego nieustającej aktualizacji posiadanej wiedzy oraz poszerzania jej zakresu. Podyplomowe studia Bankowości i Innowacji Finansowych pomagają w zrozumieniu i opanowaniu tej niezbędnej dla bankowca wiedzy. Dodatkowo studia stanowią doskonałe forum wymiany doświadczeń zawodowych słuchaczy pracujących na co dzień w bankach.

  Praktyczny charakter studiów Program studiów adresowany jest do pracowników banków, którzy nie studiowali bankowości, a są świadomi zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę zarówno w bankach, jak i w pionach finansowych przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest także do kadry zarządzającej pionami finansowymi przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanej efektywnym korzystaniem z szerokiego zakresu produktów i usług bankowych. Program studiów jest również szansą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu bankowości przez osoby zainteresowane podjęciem pracy w tym sektorze. Program studiów obejmuje pełen zakres tematyki, której znajomość jest niezbędna wysoko wykwalifikowanemu pracownikowi bankowości. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in. otoczenia ekonomicznego i monetarnego rynku europejskiego, polskiego systemu bankowego, innowacji produktowych i technologicznych oraz nowoczesnych systemów zarządzania bankami, doradztwa finansowego czy też mierników oceny działalności banku. Zajęcia mają w znacznym zakresie wymiar praktyczny. Ich program jest modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Walory poznawcze i atrakcyjność studiów podnosi duży udział zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

  Kadra
  Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz praktycy bankowości z doświadczeniem dydaktycznym. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: dr Sławomir Antkiewicz, dr Mirosław Ciesielski, dr Janina Laudańska-Trynka, dr Stefan Olech, Dorota Dobrzyńska, Irena Ladko, Jolanta Replin, Wiesław Sędzicki.

  Program
  1. System bankowy. Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym (18 godz.)
  2. Produkty kredytowe (22 godz.)
  3. Krajowe i zagraniczne operacje bankowe (20 godz.)
  4. Standardy europejskie a polski system bankowy (6 godz.)
  5. Produkty rynku pieniężnego i kapitałowego (20 godz.)
  6. Rachunkowość bankowa (18 godz.)
  7. Marketing bankowy (12 godz.)
  8. Zarządzanie aktywami i pasywami bankowymi (20 godz.)
  9. Controlling (26 godz.)
  10. Innowacje w sektorze usług bankowych (14 godz.)
  11. Skuteczna sprzedaż produktów bankowych warsztat (8 godz.)
  12. Seminarium dyplomowe (8 godz.)

  Szczegółowy program studiów

  Forma zaliczenia:
  • Test sprawdzający
  • Praca dyplomowa
  miesiące nauki: 9    liczba godzin 192   liczba zjazdów 10

  Gwarancja jakości:
  Kolejna dziesiąta już edycja studiów z zakresu bankowości to gwarancja sprawdzonej kadry dydaktycznej, skutecznych metod nauczania, doskonałych materiałów dydaktycznych i usatysfakcjonowanych absolwentów.

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |