Angielski - kurs przygotowawczy MATURA

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ALEXANDER Szkoła Językowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Angielski - kurs przygotowawczy MATURA - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kursy przygotowujące do nowej matury z języka angielskiego prowadzone są w grupach 9-12 osób. Przygotowanie do egzaminu trwa od października do marca i obejmuje 80 godzin lekcyjnych.
 • Szczegółowe informacje
  Kurs prowadzony jest w systemie

  - 2 x 90 minut w tygodniu
  - 1 x 180 minut w tygodniu

  W tym drugim przypadku zazwyczaj są to piątki soboty lub niedziele. W tygodniu zajęcia odbywają się popołudniami i wieczorem natomiast w weekend można wybrać grypy spośród rannych jak i popołudniowych.

  The TOWER prowadzi kursy przygotowujące do matury na poziomie:

  - podstawowym
  - rozszerzonym

  Na zajęciach w zależności od stopnia zaawansowania analizowane są odpowiednie części egzaminu dojrzałości oraz omawiane wszelkie zadania, które mogą spotkać przyszłego maturzystę np. uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie czy sporządzenie krótkiego lub dłuższego tekstu użytkowego np. notatki, listu, rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych.

  - Termin kursów: od października do marca
  - Grupy: 9-12
  - Wymiar godzinowy: 80 godz. lek.
  - Intensywność: 2 x 2 godz. lek. lub 1 x 4 godz. lek.

  Kilka słów o samym egzaminie.

  Nowa matura z języka angielskiego składa się z dwóch części: egzaminu ustnego oraz pisemnego.

  Egzamin ustny: uczniowie wybierają poziom egzaminu: podstawowy lub rozszerzony.

  poziom podstawowy egzaminu ustnego:

  - CZĘŚĆ PIERWSZA: uczeń musi wykazać się zdolnością do uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń, negocjowania;
  - CZĘŚĆ DRUGA: należy w niej opisać ilustracje oraz odpowiedzieć na dwa zadane pytania. Cały egzamin trwa 15 minut, w czym jest 5 minut na przygotowanie.

  poziom rozszerzony egzaminu ustnego:

  - CZĘŚĆ PIERWSZA: rozmowa na podstawie materiału stymulującego;
  - CZĘŚĆ DRUGA: prezentacja tematu oraz dyskusja z egzaminującym na temat prezentowanych zagadnień. Część ta trwa 30 minut, z czego 15 minut to przygotowanie.

  Egzamin pisemny składa się z części dla wszystkich obowiązkowej na poziomie podstawowym oraz z części rozszerzonej o podejściu, do której decyduje uczeń.

  Na egzaminie o poziomie podstawowym uczniowie otrzymują jeden arkusz zadań, w którego skład wchodzą: rozumienie ze słuchu (dwa lub trzy zadania zamknięte), rozumienie tekstu czytanego (dwa lub trzy zadania zamknięte) oraz wypowiedź pisemna, gdzie zadaniem pierwszym jest sporządzenie krótkiego tekstu użytkowego (np. notatki), a zadaniem drugim: dłuższego tekstu użytkowego, czyli listu.

  Część pisemna dla poziomu podstawowego trwa 120 min.

  Po przerwie kontynuują ci uczniowie, którzy zdecydowali się zdawać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym. Składa się on z dwóch arkuszy. Na rozwiązanie pierwszego jest 70 minut, sprawdzane jest w nim rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych.

  Po kolejnej już przerwie uczniowie przechodzą do rozwiązywania arkusza drugiego w tej części egzaminu. 110 minut poświęcone jest na jedno lub dwa zadania otwarte sprawdzające stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz na wypowiedź pisemną - wypracowanie.

Inne informacje związane z Angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |