Home > Kursy i Szkolenia > Analiza Finansowa > Zaoczne > Warszawa > Analityk Windykacyjny - Szkolenie - Warszawa - Mazowieckie

Analityk Windykacyjny - Szkolenie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Analityk Windykacyjny - Szkolenie - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Przygotowanie do wykonywania zawodu analityka windykacyjnego. Kończąc nasz kurs zyskujesz nową profesję potwierdzoną certyfikatem, który uprawnia do wykonywania zadań windykacyjnych. Na kursie zawodowym zdobędziesz:
  - wiedzę dotyczącą podstaw prawnych windykacji
  - szczegółową wiedzę z zakresu wdrażania procedur windykacyjnych
  - wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy finansowej i przygotowywania sprawozdań.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  - osoby posiadające podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną
  - pracownicy placówek finansowych delegowani na stanowiska windykacyjne
  - specjaliści ds. kredytów, którzy chcą uzyskać wiedzę dotyczącą windykacji kredytów zagrożonych ryzykiem i tym samym poszerzyć swe kwalifikacje.
 • Szczegółowe informacje

  Korzyści dla uczestników szkolenia:
  - przyswojenie zasad polityki windykacyjnej pod kątem prawnym i rachunkowym - opanowanie procedur windykacyjnych
  - umiejętność stosowania adekwatnych zabezpieczeń w procesie windykacji
  - nabycie sprawności w wykonywaniu rzetelnych analiz finansowych i sprawozdań
  - umiejętność sporządzania analiz dotyczących dostępnych na rynku kredytów i pożyczek.
   
  Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
  Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

  Informacje dodatkowe:
  Cena szkolenia obejmuje wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz poczęstunek. Pokaż program szkolenia   1. Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych
    2. Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością
    3. Windykacja należności - aspekty bilansowo - podatkowe
    4. Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym - zarządzanie rezerwami oraz ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy
    5. Zarządzanie ryzykiem finansowym
    6. Analiza techniczna
    7. Leasing i faktoring
    8. Podstawy teorii rachunkowości
    9. Budowa sprawozdanie finansowego dla finansistów
  10. Obligacje, podstawy kalkulacji
  11. Alternatywne sposoby pozyskania kapitału
  12. Proces przekształceń własnościowych
  13. Zabezpieczanie ryzyka kursowego i ryzyka zmian stóp procentowych
  14. Wycena przedsiębiorstw
  15. Windykacja wierzytelności: aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności
  16. Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta
  17. Analiza finansowa
  18.Współpraca jednostki z bankiem
  19. Controlling i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie
  20. Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątku pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Inne informacje związane z Analiza Finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |