Home > Kursy i Szkolenia > Podatek Dochodowy od Osób Prawnych (CIT) > Dzienne > Warszawa > Akademia CIT - kurs 4-dniowy - Warszawa - Mazowieckie

Akademia CIT - kurs 4-dniowy - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Akademia CIT - kurs 4-dniowy - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Zajęcia mają na celu zaprezentowanie zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących podatku CIT. Podczas kursu prowadzący szczegółowo przedstawią uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Zajęcia teoretyczna zilustrowane zostaną przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Dzień 1
  Podstawowe definicje z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych; przychody podatkowe


  1. Podatnicy:
  a) osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  b) ograniczony obowiązek podatkowy,
  c) nieograniczony obowiązek podatkowy.
  2. Podatkowe grupy kapitałowe.
  3. Rok podatkowy w ustawie o CIT.
  4. Przedmiot oraz podstawa opodatkowania - definicje: dochód, przychód, strata podatkowa.
  5. Przychód podatkowy; zasady ogólne:
  a) moment powstania przychodu,
  b) przysporzenia nie będące przychodem podatkowym.
  6. Przychód podatkowy, zasady szczególne:
  a) zasady ustalania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu podatkowych różnic kursowych,
  b) zasady ustalania przychodów z tytułu objęcia oraz odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny oraz pieniężny.
  Dzień 2
  Koszty podatkowe bez tajemnic; szczegółowe zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów; wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów


  1. Definicja kosztów uzyskania przychodów.
  2. Warunki rozpoznania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu.
  3. Koszt podatkowy a koszt bilansowy.
  4. Moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodów.
  5. Dokumentowanie kosztu uzyskania przychodu.
  6. Analiza przykładowych wydatków:
  a) wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego,
  b) różnice kursowe,
  c) strata jako koszt uzyskania przychodu,
  d) odszkodowania i opłaty sankcyjne,
  e) podatek jako koszt uzyskania przychodu,
  f) reklama,
  g) świadczenia na rzecz pracowników, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych oraz zarządów,
  h) koszty związane z eksploatacją samochodu osobowego.
  7. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
  8. Podatnik w sporze z organami podatkowymi dotyczącym kosztów uzyskania przychodów.
  9. Pozostałe problemy praktyczne.

  Dzień 3
  Środki trwałe i ich amortyzacja; leasing w ustawie o CIT

  1. Amortyzacja podatkowa:
  a) definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  b) Zasady ustalania wartości początkowej.
  2. Metody oraz stawki amortyzacji:
  a) metoda liniowa,
  b) metoda degresywna,
  c) metoda przyśpieszona.
  3. Zagadnienia szczególne związane z amortyzacją podatkową.
  4. Pojęcie leasingu:
  a) leasing w prawie cywilnym i podatkowym,
  b) podmiot i przedmiot transakcji leasingowej.
  5. Regulacje dotyczące leasingu operacyjnego.
  6. Regulacje dotyczące leasingu finansowego.
  7. Definicja podmiotów powiązanych; kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  8. Metody szacowania cen.
  9. Szczególna dokumentacja podatkowa:
  a) obowiązek sporządzenia dokumentacji,
  b) elementy dokumentacji podatkowej,
  c) konsekwencje nie przedstawienia dokumentacji.
  Dzień 4
  Stawki podatkowe, pozostałe zagadnienia

  1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:
  a) odliczenia,
  b) ulgi,
  c) stawka podatku.
  2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od dywidend, odsetek, należności licencyjnych, wynagrodzeń za usługi niematerialne:
  a) zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  b) zwolnienia.
  3. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
  a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
  b) obowiązki płatnika,
  c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych.
  4. Podsumowujące przykłady case study.

Inne informacje związane z Podatek Dochodowy od Osób Prawnych (CIT)

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |