Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - Rozwijanie Kompetencji Menadżerskich - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - Rozwijanie Kompetencji Menadżerskich - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Cele
  Podczas zajęć wskażemy rozwiązania, które uczestnicy: mistrzowie, brygadziści, kierownicy będą mogli wykorzystać w praktyce:

  * Jak optymalnie wykorzystać swoje możliwości i potencjał podwładnych?
  * Jak najskuteczniej zarządzać podległym personelem?
  * Jak efektywnie delegować uprawnienia w oparciu o plan pracy?
  * Jak obiektywnie oceniać pracownika, czym się kierować?
  * Jak wspierać, motywować i budować zespół?
  * Jak analizować przyczyny konfliktów i dobrze na nie reagować?
  * Jak zachowuje się asertywny szef w trudnych sytuacjach?
  * Jak pokonać stres?
  * Jak stworzyć sprzyjający klimat efektywnej pracy i kreatywności?
  * Jak inspirować zespół do wytężonej pracy i dodatkowych działań?
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych
 • Szczegółowe informacje
  Liczba godzin dydaktycznych: 16 - 2 dni

  Program szkolenia:
  Zapraszamy na warsztaty rozwijające umiejętności skutecznego zarządzania zespołem pracowniczym a także rozwijające potencjał twórczy każdego mistrza produkcji.

  1. ROLA KIEROWNIKA ZESPOŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
  • Sylwetka kierownika Zespołu
  • Twój styl zarządzania - diagnoza
  • Cechy, umiejętności i zadania kierownika Zespołu
  • Zasady budowania własnego wizerunku wśród podwładnych – jak budować autorytet?
  • Elementy budujące zaufanie do kierownika - przywódcy
  • Wzmacnianie własnego potencjału lidera
  2. UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE PRODUKCYJNYM
  • Delegowanie zadań pracownikom
  • Jak i kiedy delegować zadania?
  • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
  • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
  • Elementy blokujące delegowanie zadań
  • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
  • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników
  3. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW – METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE
  • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
  • Zasady wynagrodzenia
  • Jak ustalać system premii i nagród?
  • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
  • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
  • Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
  • Opracowanie indywidualnych planów motywowania pracowników
  • Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
  • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników
  4. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM
  • Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu
  • Rola kierownika produkcji w komunikowaniu się zespołu produkcyjnego
  • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Zasady stworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym
  • Identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji
  • Trudności w procesie komunikacyjnym
  • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
  • Znaczenie kontaktu z firmami zewnętrznymi, dostawcami towarów i usług niezbędnego do utrzymania ciągłości produkcji
  5. EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
  • Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie
  • Konflikty między pracownikami zespołu
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Komunikacja w sytuacji konfliktowej
  • Jak walczyć z oporem pracowników?
  • Umiejętność wykorzystania pozytywnych stron konfliktu
  • Jak radzić sobie z manipulacją i presją?

Inne informacje związane z kierowanie produkcją

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |