Home > Podyplomowe > Zarządzanie - ogólne > Warszawa > Zarządzanie kosztami i rentownością - case study - Warszawa - Mazowieckie

Zarządzanie kosztami i rentownością - case study

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie kosztami i rentownością - case study - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  PLAN

  1. Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników - wprowadzenie (1 godzina):
  a) cele i zadania budżetowania kosztów, przychodów i wyników; powiązanie procesu budżetowania ze strategią i długookresowymi celami przedsiębiorstwa,
  b) wpływ stosowanego w przedsiębiorstwie rachunku kosztów na proces budżetowania.

  2. Planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa (1 godzina):
  a) charakterystyka procesów zachodzących w przedsiębiorstwie – wpływ organizacji i technologii produkcji na budżetowanie kosztów,
  b) planowanie sprzedaży w przekroju regionów sprzedaży, klientów i produktów,
  c) planowanie produkcji w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa, planowanie zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku.

  3. Budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych (3 godziny):
  a) projektowanie budżetów kosztów,
  b) opracowywanie budżetów kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich oraz prostych kosztów pośrednich w podmiotach działalności podstawowej, pomocniczej i pozostałych,
  c) rozliczanie budżetowanych kosztów działalności pomocniczej i tworzenie całkowitych budżetów kosztów wszystkich podmiotów,
  d) wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, wyprowadzanie współczynników zmienności kosztów,
  e) wyznaczanie normalnego poziomu zdolności produkcyjnych i wyodrębnianie kosztów wydziałowych stałych nie stanowiących kosztu wytworzenia,
  f) analiza planowanego wykorzystania zdolności produkcyjnych.

  4. Tworzenie normatywnego kosztu produktu (1 godzina):
  a) powiązanie wyceny produktu ze stosowaną w przedsiębiorstwie technologią i organizacją procesów produkcyjnych,
  b) powiązanie normatywnego kosztu produktu z budżetami kosztów dla miejsc powstawania kosztów w ramach działalności podstawowej.

  5. Sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach (1 godzina):
  a) hierarchiczna struktura budżetowania w podmiotach wewnętrznych,
  b) powiązanie budżetów zbiorczych z budżetami centrów kosztowych i wyceną produktu,
  c) budżety kosztów według pionów, budżet kosztów wytworzenia, budżet kosztów nie stanowiących kosztu wytworzenia.

  6. Budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa (1 godzina):
  a) rachunek kosztów i wyników dla regionów sprzedaży, klientów i produktów,
  b) wykorzystanie wieloblokowych i wielosegmentowych systemów rachunku kosztów w zarządzaniu,
  c) analiza rentowności regionów sprzedaży,
  d) analiza rentowności klientów i grup klientów,
  e) analiza rentowności produktów i grup produktów,
  f) analiza wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i zmiennych.

  7. Konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski (2 godziny):
  a) analiza rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnych,
  b) raporty kontrolno-wynikowe dla ośrodków odpowiedzialnych za koszty i zyski.

  8. Kontrola i ocena wykonania budżetów (2 godziny):
  a) rachunek odchyleń na poziomie ośrodków odpowiedzialności za koszty w ramach działalności podstawowej, pomocniczej oraz administracji (analiza odchyleń materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich, kosztów pośrednich prostych i złożonych),
  b) raporty z wykonania budżetów ośrodków odpowiedzialnych za zyski (analiza odchyleń przychodów, kosztów zmiennych i stałych oraz marż brutto),
  c) monitorowanie rentowności przedsiębiorstwa jako całości (analiza odchyleń na sprzedaży, odchyleń kosztów i uzgadnianie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego).

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |