Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia przewidziane są dla absolwentów szkół wyższych (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, ekonomia, zarządzanie), pracowników instytucji pomocy społecznej oraz dla osób które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje kierownicze. Studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach pomocy społecznej. Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (w myśl art. 122 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej ,, Ukończenie studiów podyplomowych dla osób posiadających wykształcenie wyższe, w których programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwentów tych studiów specjalizacji".) Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania instytucjami pomocy społecznej.

  Rekrutacja na studia
  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  Zapisy na semestr zimowy trwają do 31 sierpnia 2010 roku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zaliczenie studiów
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

  Program studiów obejmuje minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. Nr 219, poz. 2224 z 08.10.2004 r.)
  - współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, 
  - pomoc społeczna jako instytucja, 
  - wybrane zagadnienia prawne,
  - teoria organizacji i zarządzania,
  - instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej, 
  - kierowanie zasobami ludzkimi, 
  - doradztwo personalne,
  - kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej.

  Czas trwania: 2 semestry
  Ilość godzin: 250 godzin wykładów oraz ćwiczeń
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Liczba miejsc: 30
  Koordynator: dr Stanisława Nazaruk

Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |