Zarządzanie Działalnością Socjalną - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie - I6380

Home>Studia I Stopnia>Zarządzanie - ogólne>Dzienne>Kalisz>Zarządzanie Działalnością Socjalną - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie
 
Zarządzanie Działalnością Socjalną - Studia I Stopnia - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Zarządzanie Działalnością Socjalną - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Zarządzanie Działalnością Socjalną - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie Szczegóły
Szczegółowe informacje:
Informacje ogólne
Typ studiów: pierwszego stopnia - licencjackie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Studia w ramach tej specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy i na­bycia praktycznych umiejętności w zakresie stosowania różnych metod, technik i środków interwencji socjalnej, przywracania oraz podtrzymywa­nia właściwych interakcji jednostek ze środowiskiem lokalnym. Studenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie analizy i oceny zjawisk pro­wadzących do trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokal­nych. Studenci zdobędą ponadto umiejętności pisania projektów socjal­nych oraz pozyskiwania na ich realizację środków z funduszy unijnych.

Możliwości zatrudnienia
Kompetentny specjalista w zakresie zarządzania działalnością so­cjalną przygotowany będzie do pracy w różnego rodzaju placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej regionalnej, w organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych, w jednostkach do spraw zatrudnie­nia i przeciwdziałania bezrobociu.

Wybrane przedmioty z programu studiów
Polityka społeczna, psychologia społeczna, pedagogika pracy socjalnej, edukacja zdrowotna oraz podstawy medycyny społecznej, metodyka pra­cy socjalnej - profilaktyka środowiskowa i uzależnień, warsztaty projekto­wania kariery, organizacje pozarządowe, socjologia rodziny, komunikacja interpersonalna w praktyce pracy socjalnej, propedeutyka resocjalizacja, praktyczne wykorzystanie resocjalizacji w rozwiązywaniu kwestii społecz­nych, praca w środowisku - (rodzinne) poradnictwo socjalne, praca w śro­dowisku - kontrakt socjalny, praca w środowisku - interwencja kryzysowa

praca w środowisku - superwizja, etyka zawodu w praktyce pracownika służb społecznych, gospodarka i rynek pracy, elementy prawa administra­cyjnego, elementy prawa z zakresu działania służb społecznych, prawo rodzinne i opiekuńcze, zarządzanie projektem socjalnym.
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Zarządzanie - ogólne: