Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Dzienne > Konin > Zarządzanie - Specjalność Zarządzanie Publiczne - Studia I Stopnia - Konin - Wielkopolskie

Zarządzanie - Specjalność Zarządzanie Publiczne - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie - Specjalność Zarządzanie Publiczne - Studia I Stopnia - Dzienne - Konin - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Wybór specjalności na kierunku „zarządzanie” związany jest ze wskazaniem specjalistycznych treści ujętych w programach przedmiotów specjalnościowych. Ich lista z przyporządkowanymi godzinami jest specyficzna i wyjątkowa dla danej specjalności.

  Zarządzanie publiczne to specjalność kształcąca fachowców rozumiejących i znających specyfikę instytucji publicznych, zasady i mechanizmy podnoszące sprawność ich funkcjonowania.   Sprawnie zarządzać należy i w sektorze publicznym i sprawami publicznymi. Mechanizmy rynkowe można z powodzeniem stosować w każdej instytucji publicznej, czy to związanej z ochroną zdrowia – w szpitalach, czy z edukacją – w szkołach, czy to z zapewnieniem obywatelom satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa –
  w jednostkach straży gminnej czy miejskiej. Instytucje publiczne powinny formułować plany strategiczne,   racjonalnie zarządzać finansami,   zasobami ludzkimi, profesjonalnie świadczyć usługi publiczne, zapewniać skuteczną komunikację społeczną oraz tworzyć   warunki dla wspierania przedsiębiorczości. Kompetencje absolwentów tej specjalności to wiedza
  o mechanizmach rynkowych i konkurowania, znajomość i stosowanie reguł   rachunku ekonomicznego w sektorze publicznym, narzędzi upełnomocnienia obywateli, umiejętności inicjowania i wspierania różnych form współpracy sektorów prywatnego i publicznego oraz organizacji społecznych, to także umiejętności skutecznego działania w kryzysowych warunkach.   Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji wybieralnych, np. radnych, na wszystkich szczeblach samorządności, do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych.

  Nazwa przedmiotu
  Podstawy przedsiębiorczości
  Zarządzanie kryzysowe
  Zamówienia publiczne
  Marketing terytorialny
  Finanse publiczne
  Organizacja i zarządzanie oświatą
  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  Organizacja i zarządzanie kulturą
  Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
  Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
  Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych
  Budżety samorządów
  E-urzędy – informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego
  Zarządzanie projektami publicznymi
  Komunikacja społeczna
  Etyka życia publicznego
  Polityka społeczna
  Seminarium dyplomowe
  Fakultety
  Praktyka zawodowa

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |