Zarządzanie - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Absolwent kierunku Zarządzanie, w ramach zrealizowanego programu dydaktycznego powinien biegle wykorzystywać narzędzia menadżera, metody i techniki planowania, organizowania i koordynowania przedsięwzięć, kontrolowania realizacji projektów oraz motywowania podległego zespołu. Specjalista zarządzania posiada zdolność wcielania się i pełnienia ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym. Charakteryzuje się umiejętnością twórczego myślenia i działania, zdolnościami interpersonalnymi, zdolnościami dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia. Specjalności stwarzają studentom możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy i umiejętności. Absolwenci, bez względu na specjalność, powinni znać język angielski na poziomie biegłości minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się w tym języku terminologią z zakresu zarządzania i wybranego profilu studiów.

    Studia na kierunku Zarządzanie zapewniają studentom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin specjalistycznych, w zależności od wybranej specjalności. Szeroka oferta wydziałowa sprawia, że absolwenci kierunku Zarządzanie mają gruntowne podstawy do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy w przemyśle, instytucjach finansowych, usługowych i produkcyjnych, w organizacjach gospodarczych, ale przede wszystkim w administracji państwowej, wojskowej i samorządowej.

    Studia I stopnia (licencjackie) prowadzone są dla absolwentów szkół średnich, posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Studia trwają sześć semestrów. Program obejmuje 1200 godzin zajęć programowych i prowadzi, po uzyskaniu absolutorium i obronie pracy licencjackiej, do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Zaliczenia, kolokwia i egzaminy odbywają się w ramach godzin programowych poszczególnych przedmiotów. Praktyki studenckie realizowane są po I lub II roku w okresie lipiec-wrzesień przez 3 tygodnie. Po 6 semestrze odbywa się egzamin licencjacki.
    Studia I stopnia realizowane są w sześciu specjalnościach: Zarządzanie Bezpieczeństwem, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie w Środowisku Informacyjnym, Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu, Dowodzenie oraz Zarządzanie Lotnictwem. Kierunek Zarządzanie jest realizowany w AON na studiach I i II stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Inne informacje związane z zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |