Home > Studia I Stopnia > Marketing > Dzienne > Kalisz > Zarządzanie - Specjalność Biznes i Marketing Międzynarodowy - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Zarządzanie - Specjalność Biznes i Marketing Międzynarodowy - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie - Specjalność Biznes i Marketing Międzynarodowy - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Informacje ogólne
  Typ studiów: pierwszego stopnia - licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
  Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

  Polska stanie się trwałym ogniwem europejskich struktur gospodar­czych, a udział naszego kraju w handlu zagranicznym w wymiarze euro­pejskim i światowym będzie wzrastał. Zjawisko to rodzi zapotrzebowanie na nową wiedzę i nowe umiejętności.

  Biznes i marketing międzynarodowy
  jest specjalnością obejmującą sze­roki wachlarz problemów gospodarczych firm prowadzących działalność w dwóch lub więcej krajach. Specjalność skierowana jest także do osób, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się, głównie problematyką związków gospodar­czych z zagranicą na poziomie przedsiębiorstw. Tematyka specjalności dostosowana jest do aktualnych potrzeb występujących na rynku oraz do potrzeb menedżerów firm rozwijających nowe i zasadniczo odmien­ne formy współpracy międzynarodowej. W szczególności skupia się na inwestycyjnych technologiach i procedurach zarządzania, dostarczając wiedzy umożliwiającej firmom bezpośrednie inwestowanie w całkowicie zintegrowane przedsięwzięcia międzynarodowe kontrolujące wszystkie fazy procesów produkcyjnych - aż do ogólnonarodowej dystrybucji de­talicznej.

  Możliwości zatrudnienia
  Specjalność przygotowuje fachowców dysponujących szeroko rozu­mianymi kompetencjami z zakresu problematyki europejskiej.

  Absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji analityka i mene­dżera różnych szczebli zarządzania w firmach prowadzących działalność ponadnarodową, które realizują zarówno proste operacje handlowe, jak i bardziej złożone przedsięwzięcia inwestycyjne w skali międzynaro­dowej. Główny nacisk w programie specjalności położono na metody i techniki podejmowania decyzji w zróżnicowanych warunkach środowi­ska rynku międzynarodowego.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Podstawy konstytucyjne ustroju, fundusze europejskie dla przed­siębiorstw, marketing międzynarodowy, prawo gospodarcze między­narodowe, system instytucjonalny i decyzyjny w Unii Europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel międzynarodowy, stra­tegia przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym, przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe, internacjonalizacja produkcji, biznesplan z elementami analizy finansowej, międzynarodowe rynki i instytucje fi­nansowe, logistyka międzynarodowa, komputerowe wspomaganie pro­cesów zarządczych, rynek papierów wartościowych, business English, rachunek kosztów.

Inne informacje związane z Marketing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |