Zamówienia Publiczne dla Początkujących - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Edukacji i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zamówienia Publiczne dla Początkujących - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie wprowadzające w tematykę zamówień publicznych przeznaczone dla osób nie posiadających przygotowania teoretycznego bądź doświadczenia. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze praktycznymi aspektami regulacji prawnych oraz zasad udzielania zamówień publicznych na podstawie aktualnego stanu prawnego czyli po wejściu w życie „małej” i „dużej” nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Zakres
  1.Podstawy prawne systemu i zasady udzielania zamówień publicznych:
  - powszechność stosowania - co jest zamówieniem publicznym, kto musi stosować ustawę, a kiedy nie trzeba stosować ustawy?
  - równe traktowanie wykonawców i zapewnienie uczciwej konkurencji,
  - jawność i pisemność postępowania – dokumentowanie postępowania i  dostęp do informacji związanych z postępowaniem,
  2.Tryby udzielania zamówień – kiedy i jaki tryb wybrać?
  3.Rola i zadania komisji przetargowej oraz obowiązki jej członków.
  4.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania (na przykładzie przetargu nieograniczonego): opis przedmiotu,  szacowanie wartości, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wszczęcie postępowania (ogłoszenia), wyjaśnienia treści specyfikacji, modyfikacje specyfikacji, otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty.
  5.Środki ochrony prawnej: informacja, odwołanie, skarga - kto, kiedy, jak i dlaczego?

  Prowadzący: Artur Andrzejewski.

  Czas trwania:
  6 godzin szkoleniowych.

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |