Home > Podyplomowe > Rzeczoznawca Majątkowy > Dzienne > Gdańsk > Wycena Nieruchomości - Gdańsk - Pomorskie

Wycena Nieruchomości - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wycena Nieruchomości - Dzienne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu szacowania nieruchomości, przygotowującej absolwentów do egzaminu państwowego w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego.
 • Szczegółowe informacje
  orzyści
  Studia pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy, a także dają możliwość pozyskania państwowych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, ukończenie studiów podyplomowych oraz odbycie praktyki zawodowej. Absolwenci studiów będą przygotowani do samodzielnego wykonywania czynności związanych z wyceną wszystkich typów nieruchomości, środków trwałych i przedsiębiorstw.

  Praktyczny charakter studiów
  Program studiów łączy wiedzę teoretyczną z praktyką i przygotowuje do samodzielnego wykonywania czynności związanych z szacowaniem wszystkich typów nieruchomości i przedsiębiorstw. Niewątpliwym walorem studiów jest to, że słuchacze oprócz wykładów biorą także udział w zajęciach warsztatowych przygotowujących do wykonania projektów operatów szacunkowych oraz w zajęciach seminaryjnych w zakresie podejść, metod i technik szacowania nieruchomości na podstawie wybranych przykładów.

  Kadra
  Kadrę dydaktyczną na studiach stanowią wykładowcy akademiccy trójmiejskich uczelni wyższych, doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi i praktycy życia gospodarczego w obszarze szacowania nieruchomości. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: dr inż. Władysław Ambroziak, dr Jerzy Filipiak, dr Ewa Ignaciuk, dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak, dr Kazimierz Przybyłowski, dr Sebastian Susmarski, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Jerzy Zemke, Anna Adel, Aneta Budrewicz-Szturo, Henryk Jankowski (wiceprezes PTRM i członek Rady Redakcyjnej kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy), Halina Jaskulska, Henryk Jędrzejewski (dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UM i RM), Agnieszka Mroczkiewicz, Kazimierz Ostrowski, Maria Smółka, Leonard Wieczorek.

  Program
  1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości (6 godz.)
  2. Stosunki cywilno-prawne (6 godz.)
  3. Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami (6 godz.)
  4. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
  5. Gospodarka nieruchomościami (10 godz.)
  6. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (4 godz.)
  7. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych (2 godz.)
  8. Zamówienia publiczne (2 godz.)
  9. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców (2 godz.)
  10. Podstawy ekonomii (8 godz.)
  11. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne (5 godz.)
  12. Rynek nieruchomości (6 godz.)
  13. Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna (4 godz.)
  14. Elementy finansów i bankowości (4 godz.)
  15. Elementy rachunkowości (4 godz.)
  16. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (6 godz.)
  17. Podstawy budownictwa (16 godz.)
  18. Podstawy kosztorysowania (7 godz.)
  19. Gospodarka przestrzenna (5 godz.)
  20. Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej (6 godz.)
  21. Podstawy matematyki finansowej (6 godz.)
  22. Podstawy statystyki i ekonometrii (6 godz.)
  23. Metody masowej wyceny (5 godz.)
  24. Rzeczoznawstwo jako zawód. Podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego (6 godz.)
  25. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce (32 godz.)
  26. Źródła informacji o nieruchomościach (8 godz.)
  27. Wycena nieruchomości zurbanizowanych – przykłady (10 godz.)
  28. Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych (8 godz.)
  29. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami (8 godz.)
  30. Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)
  31. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (12 godz.)
  32. Wycena maszyn i urządzeń (4 godz.)
  33. Wycena nieruchomości w wybranych krajach (4 godz.)
  34. Zasady sporządzania operatu szacunkowego (4 godz.)
  35. Wycena podmiotów gospodarczych (8 godz.)
  36. Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)
  37. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (3 godz.)
  38. Sztuka argumentacji (4 godz.)
  39. Wybrane zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami (4 godz.)
  40. Seminarium dyplomowe (25 godz.)

  Szczegółowy program

  Forma zaliczenia:
  1. Test sprawdzający
  2. Praca dyplomowa

  miesiące nauki 9 liczba godzin 280 liczba zjazdów 12  Partner WSB
  Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku w swoich szeregach skupia 80% rzeczoznawców majątkowych zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego. Podstawowym celem Towarzystwa jest dbanie o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków oraz wyrażanie ich dążeń, aspiracji i osiągnięć zawodowych.

Inne informacje związane z Rzeczoznawca Majątkowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |