Studia Podyplomowe-Wycena Nieruchomości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Wycena Nieruchomości - Zaoczne - Sopot - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką szacowania nieruchomości oraz przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. W czasie studiów słuchaczom przekazana zostanie specjalistyczna wiedza teoretyczna i praktyczna, która pozwoli swobodnie poruszać się w obszarze wycen wszystkich rodzajów nieruchomości, środków trwałych i przedsiębiorstw.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Uczestnikami studiów mogą myć absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nabór na studia dokonywany jest według kolejności zgłoszeń. Kandydat na studia składa następujące dokumenty: * ankieta osobowa (formularz osobowy do odbioru w Biurze Promocji i Rekrutacji Sopockiej Szkoły Wyższej, dostępny też w Internecie), * odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, * zdjęcie legitymacyjne, * dowód wpłaty "Wpisowego" na konto Sopockiej Szkoły Wyższej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe-Wycena Nieruchomości

  Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości jest podstawą do odbycia 12 miesięcznej praktyki zawodowej oraz przystąpienia do egzaminu państwowego, niezbędnego do uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

  PROGRAM STUDIÓW

  Program studiów spełnia minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ustalone przez Ministra Budownictwa Komunikatem z dnia 20 czerwca 2007 r. i obejmuje 280 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów.

  I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (42 godz.)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, w ramach których studentom przedstawione zostaną m.in. regulacje prawne dotyczące nieruchomości, stosunków cywilno - prawnych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zamówień publicznych. Dodatkowo słuchacze poznają zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

  II. Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości (37 godz.)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, w ramach których studentom przedstawione zostaną podstawy ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości w zakresie niezbędnym do wykonywania wycen nieruchomości. Wyjaśnione zostanie pojęcie rynku nieruchomości i wartości jako kategorii obiektywnej i subiektywnej. Dodatkowo studenci zapoznają się z zasadami przygotowywania oceny ekonomicznej efektywności inwestycji.

  III. Podstawy wiedzy technicznej (23 godz.)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, w ramach których studentom przedstawione zostaną podstawy budownictwa. Zajęcia teoretyczne wzbogacone zostaną warsztatami, podczas których studenci zapoznają się z zasadami tworzenia kosztorysów.

  IV. Podstawy wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej (11 godz.)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, w ramach których studentom przedstawione zostaną podstawy wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej (w tym planowania przestrzennego), rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej.

  V. Podstawy wiedzy z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii (17 godz.)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Studenci poznają podstawy matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii oraz metody masowej wyceny.

  VI. Rzeczoznawstwo jako zawód - podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego (6 godz.)
  Podczas zajęć prowadzonych w formie wykładów studentom przedstawiona zostanie aktualna sytuacja prawna rzeczoznawców majątkowych oraz regulacje prawne dotyczące tego zawodu. Studenci poznają również zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych, doskonalenia kwalifikacji oraz zadania organizacji zawodowych.

  VII. Teoria i praktyka wyceny nieruchomości (96 godz.)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i warsztatów. Podczas zajęć studenci poznają podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości oraz zasady wycen różnych rodzajów nieruchomości dla różnych celów. Szczegółowo omówione zostaną zasady wyceny nieruchomości zurbanizowanych (niezabudowanych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi), wyceny gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami, wyceny nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, wyceny ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych. Dodatkowo przedstawione zostaną zasady wyceny maszyn i urządzeń. W czasie zajęć praktycznych rozwiązane zostaną przykłady zada egzaminacyjnych.

  VIII. Zagadnienia uzupełniające (15 godz.)
  W ramach zagadnień uzupełniających przedstawione zostaną zasady wyceny podmiotów gospodarczych oraz obszar i zakres działalności rzeczoznawcy majątkowego jako doradcy na rynku nieruchomości. Studenci poznają również przykłady funkcjonowania rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich UE.

  IX. Umiejętności interdyscyplinarne (8 godz.)
  Podczas zajęć prowadzonych w formie warsztatów studenci nauczą się skutecznie porozumiewać, zachowywać asertywnie oraz umiejętnie przekonywać. Dodatkowo przewidziano część teoretyczną, podczas której zaprezentowane zostaną dwa zawody: pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomościami.

Inne informacje związane z rzeczoznawca majątkowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |