Home > Podyplomowe > Edukacja Przedszkolna > Dzienne > Wrocław > wspieranie rozwoju dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w kształceniu zintegrowanym - studia podyplomowe - Wrocław - Dolnośląskie

wspieranie rozwoju dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w kształceniu zintegrowanym - studia podyplomowe - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły wspieranie rozwoju dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w kształceniu zintegrowanym - studia podyplomowe - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem studiów jest: - pogłębienie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej dotyczącej rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a w szczególności rozwoju przebiegającego nieharmonijnie, - poznanie narzędzi diagnostycznych, umożliwiających wstępną ocenę poziomu rozwoju dziecka, - zdobycie umiejętności analizy i interpretacji uzyskanych wyników, - nauka konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych, - poznanie metod i technik ewaluacji rozwoju dziecka - „na wejściu", „w trakcie", i „po czasie", - poznanie metod pracy grupowej z dzieckiem manifestującym sygnalizowane trudności.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Proponowane Studia przygotowują nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów pracujących z dzieami przedszkolnymi oraz dzieami w młodszym wieku szkolnym do dostrzegania pierwszych niepokojących objawów, które wskazywałyby na opóźnienia psychoruchowego rozwoju, wstępnej przesiewowej diagnostyki oraz do prowadzenia zajęć wspierających, wspólnych dla dzieci zdrowych i dzieci z sygnalizowanymi trudnościami.
 • Szczegółowe informacje

  Program studiów organizowany będzie w trzech blokach przedmiotowych:

  Podstawy teoretyczne działań służących wspieraniu rozwoju dziecka, Diagno-styczno-metodyczne aspekty wspierania rozwoju dziecka, Zajęcia o charakterze warsztatowym (Kinezjologia edukacyjna, Socjoterapia, Psychomotoryka i choreo-terapia, Praca z rodziną, Joga i relaksacja, Bajki terapeutyczne, Terapia zachowań niepożądanych, Muzykoterapia, Gry i zabawy ruchowe, Rehabilitacja ruchowa).

  Studia trwają trzy semestry łącznie 357 godzin. Zajęcia będą organizowane w dwudniowych oraz trzydniowych sesjach.

  Warunki ukończenia studiów: udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna absencja do 10% wymiaru poszczególnych tematów), zaliczenie wymaganej liczby przedmiotów, zdanie egzaminów z przedmiotów: Neurologia i Psychiatria Dziecięca, Pedagogika Szkolna i Wczesnoszkolna, obrona pracy dyplomowej.

  Czas trwania studiów: 3 semestry
  Liczba godzin: 350 godzin

Inne informacje związane z Edukacja Przedszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |