Home > Studia I Stopnia > Nauczanie - Inne > Dzienne > Brzeg Dolny > Edukacja obywatelska i europejska - Brzeg Dolny - Dolnośląskie

Edukacja obywatelska i europejska - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Edukacja obywatelska i europejska - Dzienne - Brzeg Dolny - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem kształcenia jest dwukierunkowe przygotowanie pedagogów do nabycia kompetencji niezbędnych w pracy animatora społecznego oraz nauczyciela realizującego program obywatelsko - europejskiej ścieżki przedmiotowej.
 • Szczegółowe informacje

  Studia na specjalności „edukacja obywatelska i europejska” trwają trzy lata (6 semestrów).

  Mają formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki.


  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej i Ekonomicznej w specjalności Edukacja obywatelska i europejska po ukończeniu 3 letnich studiów licencjackich będzie:

       Posiadał wiedzę z zakresu historii integracji europejskiej, o normatywnych i rzeczywistych modelach społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie historyczno-socjologicznej, specyfice problemów współczesnego społeczeństwa polskiego, przedmiotową wiedzę z zakresu pedagogiki, animacji społecznej i metod edukacji obywatelskiej.
       Posiadał podstawowe umiejętności praktyczne umożliwiające podejmowanie działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, regionie bądź euroregionie.
       Posiadał umiejętności tworzenia, wspierania oraz realizacji programów zorientowanych na realizację idei społeczeństwa obywatelskiego.
       Umiał projektować i wdrażać do programu pracy szkoły ścieżki edukacyjne wspomagające budowanie tożsamości narodowej w społeczeństwie polskim i europejskim.
       Umiał rozwijać zdolności do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności umożliwiające realizację aktywności zawodowej animatora społecznego i nauczyciela.
       Posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu podstawowych działów pedagogiki.

  Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w strukturach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, instytucjach współpracujących z Unią Europejską oraz placówkach oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających kształtowanie tożsamości narodowej oraz etnicznej w społeczeństwie polskim i jednoczącej się Europie.

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |