Home > Studia I Stopnia > Doradztwo w Edukacji > Dzienne > Brzeg Dolny > Poradnictwo edukacyjne i zawodowe - Brzeg Dolny - Dolnośląskie

Poradnictwo edukacyjne i zawodowe - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Poradnictwo edukacyjne i zawodowe - Dzienne - Brzeg Dolny - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent o specjalności Poradnictwo edukacyjne i zawodowe posiądzie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, podstawy wiedzy z zakresu teorii poradnictwa edukacyjnego i rozwoju zawodowego człowieka.
  Umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych metod i technik prowadzenia doradztwa, umiejętności nawiązywania i prowadzenia kontaktu poradniczego oraz rozwiązywania problemów jednostkowych i grupowych.
  Umiejętności pomagania jednostkom i grupom w konstruowaniu planów rozwoju zawodowego i kariery zawodowej. Kompetencje z zakresu prowadzenia pracy korekcyjno-wychowawczej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w szkole lub w instytucjach edukacyjnych zajmujących się szeroko rozumianym poradnictwem, takich jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne poradnie zawodowe, centra informacji i planowania kariery zawodowej w charakterze wychowawcy i doradcy.

  Kwalifikacje zawodowe absolwenta studiów licencjackich o specjalności Poradnictwo edukacyjne i zawodowe łączą wykształcenie w zakresie wiedzy o fenomenie wsparcia społecznego i rozwoju zawodowym z kompetencjami pedagogicznymi i psychologicznymi umożliwiającymi efektywne jego funkcjonowanie w obszarze placówek doradczych.
  Posiadane przez absolwenta tej specjalności kwalifikacje zawodowe predysponują go do zatrudnienia między innymi w: instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym poradnictwem edukacyjnym i zawodowym, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradniach zawodowych, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, -placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowiskach wychowawców i doradców, szkołach publicznych i prywatnych na stanowiskach nauczycieli realizujących edukację w zakresie przygotowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.

Inne informacje związane z Doradztwo w Edukacji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |