Home > Podyplomowe > Psychologia Rozwoju > Zaoczne > Opole > Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Opole - Opolskie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOG w Opolu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Zaoczne - Opole - Opolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii (pielęgniarstwa i fizjoterapii).
 • Szczegółowe informacje
  Blok psychologiczny:
  1. Prawidłowości i zaburzenia rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
  2. Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych dzieci.
  3. Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne (lęk, agresja, reakcje nerwicowe, nerwice i zespoły nerwicowe, nawyki i czynności nawykowe, reakcje adaptacyjne). Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami. Problemy dzieci nieakceptowanych w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.
  4. ADHD – zespół hiperkinetyczny z zaburzeniami uwagi. Zaburzenia zachowania.

  Blok pedagogiczny:
  5. Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi. Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwojowymi w Polsce.
  6. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej. Wczesna interwencja w autyzmie.
  7. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju komunikacji językowej dziecka. Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa. SLI - specyficzne zaburzenie rozwoju językowego.
  8. Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu.
  9. Leworęczność i oburęczność u dzieci – wczesna diagnoza i zasady postępowania. Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci.
  10. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
  11. Przemoc w rodzinie. Problemy dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie. Specyfika pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym.
  Blok logopedyczny:
  12. Zaburzenia mowy u dzieci. Profilaktyka logopedyczna w aspekcie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

  Blok medyczny:

  13. Wady sensoryczne u dzieci.
  14. Zaburzenia odżywiania (otyłość dziecięca, anoreksja i bulimia).
  15. Tiki i zaburzenia obesyjno-kompulsyjne u dzieci.
  16. Zaburzenia psychosomatyczne (cukrzyca, astma, alergie, migreny dziecięce).
  17. Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci.
  18. Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja.

  3 semestry - 360 godzin

  Rozpoczęcie roku akademickiego: październik 2009 r.
  Zakończenie roku akademickiego: sierpień 2010 r.

  Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym( 7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

Inne informacje związane z Psychologia Rozwoju

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |