Użytkowanie Nieruchomości Zgodnie z Prawem Budowlanym - Bezpieczna Nieruchomość - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Użytkowanie Nieruchomości Zgodnie z Prawem Budowlanym - Bezpieczna Nieruchomość - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program został zarejestrowany przez Ministra Infrastruktury i umieszczony w wykazie programów kształcenia mających na celu doskonalenie zawodowe przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.
  Numer programu kształcenia: 4536. Czas trwania kształcenia: 8 godzin.
  Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C3, C6). Celem zajęć jest przedstawienie w ujęciu praktycznym uregulowań z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów związanych. M.in. omówione zostaną nowe wymogi w zakresie świadectw efektywności energetycznej budynków i lokali.

  W trakcie zajęć analizowane będą przykłady, także z praktyki zawodowej uczestników. Jest przewidziany czas na dyskusję, pytania i wyjaśnianie wątpliwości. Kameralna grupa umożliwia wykładowcy położenie nacisku na zagadnienia, które są szczególnie interesujące dla słuchaczy i dostosowania szkolenia do ich oczekiwań.

  Na zakończenie szkolenia uczestnicy, którzy posiadają licencję zawodową zarządy nieruchomości, otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogami Ministra Infrastruktury.
  Pozostali uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa zgodnie ze wzorem J.G.Training.

  Program:

  I. Utrzymanie obiektów budowlanych:
  1. Wymagania podstawowe i warunki techniczne użytkowania.
  2. Obowiązki właściciela lub zarządcy w utrzymaniu i przeglądach obiektu dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
  3. Książka obiektu budowlanego i jej prowadzenie.
  4. Obowiązek kontroli okresowej obiektów budowlanych.
  5. Nakaz przeprowadzenia kontroli przez właściwy organ.
  II. Kontrola okresowa obiektów i budynków mieszkalnych:
  1. Kwalifikacje formalne osób prowadzących kontrolę okresową.
  2. Prowadzenie kontroli okresowych obiektów budowlanych - w pełnej problematyce branżowej z procedurami działań, problem wzorów protokołów:
   a) Kontrola okresowa roczna,
   b) Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz na 5 lat,
   c) Kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2,
   d) Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w wypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.
  III. Naprawy i remonty obiektów po kontroli okresowej:
  1. Programowanie remontów.
  2. Roboty budowlane (remontowe) wymagające zgłoszenia.
  3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontów.
  4. Nadzór techniczny nad wykonawstwem remontów, kwestia obowiązku zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
  IV. Obowiązki i odpowiedzialność karna właściciela / zarządcy:
  1. Obowiązki właściciela lub zarządcy i nakaz kontroli wydany przez właściwy organ.
  2. Odpowiedzialność karna właściciela za niespełnienie obowiązków.
  3. Odpowiedzialność cywilna, zawodowa i karna osób przeprowadzających kontrole okresowe.
  V. Panel dyskusyjny.

Inne informacje związane z Prawo Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |