Tworzenie Aplikacji Internetowych z Wykorzystaniem Szkieletu Aplikacyjnego Spring - Kurs

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Javatech

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Tworzenie Aplikacji Internetowych z Wykorzystaniem Szkieletu Aplikacyjnego Spring - Kurs - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz narzędzia mapowania obiektowo-relacyjnego Hibernate.
  W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się jak przy użyciu powyższych technologii tworzyć wydajne, skalowalne aplikacje internetowe zgodnie z arkanami sztuki. Podczas szkolenia jego uczestnicy zapoznają się również z zasobami Java Community, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania takimi jak ANT, Maven2 i Eclipse. Częścią kursu jest również zapoznanie się z wybranym serwerem aplikacyjnym.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Adresatami szkolenia są programiści Java pragnący zapoznać się z platformą Java EE oraz z zasadami tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring. Podczas szkolenia przedstawione zostanie również narzędzie mapowania obiektowo-relacyjnego Hibernate jako implementacji Java Persitstence API. Od słuchaczy wymagana jest znajomość programowania w języku Java (kurs J-PD), a także podstaw relacyjnych baz danych i języka SQL (kurs BD-SQL).
 • Szczegółowe informacje
  Czas i forma szkolenia
  • 35 godzin (5 dni x 7 godzin) w tym wykłady i warsztaty praktyczne
  Program szkolenia
  1. Spring
   1. programowanie zorientowane na interfejsy.
   2. programowanie zorientowane na komponenty.
   3. wzorce projektowe: IoC, DI
   4. omówienie architektury Springa
   5. pliki konfiguracyjne
   6. fabryki komponentów i ich wykorzystanie
   7. cykl życia komponentu oraz jego identyfikacja
   8. programowanie AOP w Spring
   9. Spring MVC
    • zasada działania Spring MVC
    • hierarchia kontrolerów
    • widoki i sposoby ich identyfikacja
    • wielojęzyczność
    • szablonowanie
    • obsługa wyjątków
   10. wstęp do zagadnień transakcji i trwałości komponentów
   11. mechanizm zarządzania transakcjami Springa
   12. Spring ORM
   13. Spring Security
    • wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji Java EE
    • architektura Spring Secirity
    • mechanizmy autentykacji
    • autoryzacja
  2. JPA / Hibernate
   1. zagadnienia ORM
   2. instalacja i konfiguracja
   3. konstrukcja komponentów encyjnych
   4. klucze proste i złożone
   5. Persistent Context i Entity Manager
   6. obiekt Hibernate Session
   7. mechanizm trwałości - operacje, zagadnienia synchronizacji
   8. zapytania (proste, dynamiczne, nazwane)
   9. cykl życia (metody callback)
   10. charakterystyka relacji
   11. implementacja dziedziczenia
   12. konfiguracja
   13. transakcje

Inne informacje związane z java

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |