Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Dzienne > Wrocław > terapia zajęciowa - studia I stopnia - Wrocław - Dolnośląskie

terapia zajęciowa - studia I stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły terapia zajęciowa - studia I stopnia - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie kadry terapeutów zajęciowych do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Teoretyczny i praktyczny sposób kształcenia terapeutów zajęciowych opiera się na standardach europejskich i powoduje, iż absolwenci tej specjalności są wyspecjalizowanymi pracownikami, którzy uzyskują kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości pracy w zespole, samodzielności oraz odporności na stres.
 • Szczegółowe informacje
  Kompetencje zawodowe - zatrudnienie

  Absolwent specjalności terapia zajęciowa może znaleźć zatrudnienie m.in. w: oddziałach szpitalnych (w szczególności ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, rehabilitacji leczniczej, psychiatrycznych, dziecięcych), sanatoriach, domach pomocy społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, domach dziecka, , ośrodkach interwencji kryzysowej, świetlicach terapeutycznych, środowiskowych domach pomocy.

  W ramach studiów obok przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego realizowane są następujące przedmioty specjalnościowe:

      - Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących
      - Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu
      - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
      - Edukacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych
      - Edukacja i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
      - Metody terapii np. biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, kinezyterapia
      - Stany zagrożenia życia
      - Podstawy neurologii i psychiatrii
      - Elementy dietetyki
      - Podstawy fizjoterapii
      - Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych ruchowo
      - Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej
      - Organizacja warsztatu pracy terapeuty zajęciowego
      - Terapia uzależnień
      - Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
      - Socjoterapia rodziny
      - Ustawodawstwo społeczne
      - Pedagogika zabawy
      - Metodyka organizacji czasu wolnego
      - Metodyka pracy socjalnej

  Praktyki

  Studenci I stopnia tej specjalizacji realizują praktykę w wymiarze łącznym 6 tygodni w  placówkach leczniczych, opiekuńczych, sanatoryjnych i rehabilitacyjnych podejmujących różnorodne formy terapii głównie wobec pacjentów po urazach wymagających wyspecjalizowanych form terapii zajęciowej 

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |