Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Dzienne > Brzeg Dolny > Pedagogika kultury i mediów - Brzeg Dolny - Dolnośląskie

Pedagogika kultury i mediów - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika kultury i mediów - Dzienne - Brzeg Dolny - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje

  Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, podstawy wiedzy z zakresu teorii i historii kultury oraz nowoczesnych mediów.

  Umiejętności z zakresu krytycznej oceny i analizy tekstów kultury (w tym kultury popularnej).

  Kompetencje z zakresu formułowania i konstruowania komunikatu audiowizualnego.
  Podstawy wiedzy z zakresu animacji życia kulturalnego społeczności lokalnych.

  Umiejętności inicjowania działań edukacyjnych w społecznościach lokalnych.
  Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w instytucjach kulturalnych zajmujących się szeroko rozumianą edukacją (formalną, pozaformalną i nieformalną) takich jak kluby, ośrodki kultury galerie sztuki, lokalna prasa i media elektroniczne.

  Kwalifikacje zawodowe absolwenta studiów licencjackich o specjalności Pedagogika kultury i mediów łączą wykształcenie w zakresie wiedzy o kulturze, sztuce i mediach z kompetencjami pedagogicznymi i psychologicznymi umożliwiającymi efektywne jego funkcjonowanie w obszarze placówek kultury i edukacji.

  Posiadane przez absolwenta kwalifikacje zawodowe predysponują go do zatrudnienia między innymi w : instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą edukacją dorosłych, placówkach kultury (kluby, galerie sztuki, ośrodki kultury, muzea), prasie i lokalnych mediach elektronicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowiskach wychowawców, szkołach publicznych i prywatnych na stanowiskach nauczycieli realizujących edukację estetyczną i kulturalną.Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |