Home > Podyplomowe > Edukacja Dorosłych > Dzienne > Wrocław > terapia i resocjalizacja osób uzależnionych od narkotyków - studia podyplomowe - Wrocław - Dolnośląskie

terapia i resocjalizacja osób uzależnionych od narkotyków - studia podyplomowe - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły terapia i resocjalizacja osób uzależnionych od narkotyków - studia podyplomowe - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

  • Szczegółowe informacje

      O przyjęcie na studia podyplomowe Terapia uzależnień mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie, uzyskując tytuł magistra w zakresie: psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, teologii, medycyny lub pielęgniarstwa oraz przepracowały w placówkach leczenia uzależnień min. 2 lata. W przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii własnej. Absolwenci w toku studiów zdobędą zarówno ogólną jak i specjalistyczną wiedzę w zakresie szeroko rozumianych oddziaływań terapeutycznych i pomocowych w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych.

      Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu psychopatologii i tematyki bezpośrednio dotyczącej uzależnienia od narkotyków. W ramach studiowania modułów kierunkowych i specjalistycznych słuchacze wzbogacą wiedzę z teorii uzależnień. Zapoznają się z koncepcjami wyjaśniającymi genezę i mechanizmy uzależnienia, społeczno-kulturowymi i ekonomicznymi aspektami używania substancji psychoaktywnych oraz  stosowania właściwych uregulowań prawnych. Słuchacze wzbogacą też wiedzę i podniosą swoje umiejętności w zakresie: diagnozy, leczenia i rehabilitacji uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki szczegółowej, tj.: podwójnego diagnozowania, kontaktu terapeutycznego, konstruowania i ewaluacji indywidualnych programów terapeutycznych, kwestii: nawrotów w uzależnieniu i współuzależnienia w przypadku narkomanii. Wiedza ta pozwoli absolwentowi na zwiększenie refleksji w odniesieniu do standardów postępowania i etycznej strony wykonywania zawodu terapeuty uzależnień w zakresie narkomanii.

    Czas trwania studiów: 2 semestry
    Liczba godzin: 370 godzin (w tym 70 godzin superwizja kliniczna)

Inne informacje związane z Edukacja Dorosłych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |