Techniki Negocjacji Windykacyjnych – Warsztaty

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Techniki Negocjacji Windykacyjnych – Warsztaty - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników i tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności.
  Role zadaniowe: kontakt bezpośredni telefoniczny i monity w windykacji podmiotów i osób fizycznych.

  Efekty treningu:
  • udoskonalenie techniki windykacyjnej,
  • wywołanie wzrostu efektywności zawodowej,
  • podwyższenie psychologicznego komfortu pracy,
  • wytworzenie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów-wierzycieli,
  • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa rytmiki i płynności finansowej.
  Cele zadaniowe:
  • model dyscyplinujący – egzekwowanie spłaty z jednoczesnym zachowaniem sojuszu i relacji ekonomicznej z dłużnikiem,
  • model krytyczny - wyegzekwowanie spłaty, zaniechanie sojuszu i relacji ekonomicznej (oszustwa, upadłości, permanentne łamanie zasad, konwersje)
  Program:
  1. Runda otwarcia:
   • wskazanie celu zajęć,
   • ustalenie reguł współpracy,
   • krótka refleksja na  dotychczasowymi metodami windykowania.

    Cel dydaktyczny:
    Wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego, wytworzenie optymalnego klimatu emocjonalnego, ustalenie zasad dyscypliny pracy oraz zarysowanie głównych trudności operacyjnych w roli zawodowej  windykatora.

  2. Wpływ komunikacyjny trzy-kanałowy:
   • słowa,
   • emisja głosu,
   • techniki korespondencyjne-monitowe.

    Cel dydaktyczny:
    Zastosowanie różnorodnych elementów komunikacji w procesie wywierania wpływu. Wykształcenie u uczestników praktycznej umiejętności kierowania procesem motywacji dłużnika we wstępie dialogu.

  3. Psychologia presji:
   • psychologiczny podział typów dłużników,
   • praktyka zastosowania techniki negocjacyjnej indywidualnie do typu,
   • trening dialogu.

    Cel dydaktyczny:
    Wykształcenie u uczestników elastyczności zmian stylu podejścia w dialogu.

  4. Diagnoza kłamstwa i bluffu:
   • test Ashafenburga,
   • test pokerowy,
   • efekt Otella,
   • efekt Brakowa.

    Cel dydaktyczny:
    Poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie diagnozy kłamstwa. Przeniesienie diagnozy z obszaru wiedzy intuicyjnej w metody planowe i profesjonalne.

  5. Techniki strategiczne w windykowaniu:
   • konfrontacja,
   • „ściana”,
   • minimalizacje (nagradzanie psychologiczne),
   • maksymalizacje (kary psychologiczne),
   • zamknięcie „poczwórna pętla”,
   • stygmatyzacja.

    Cel dydaktyczny:
    Rozwinięcie u uczestników umiejętności psychologicznego wpływu w windykowaniu. Doskonalenie psychopresji w windykacyjnych sytuacjach ekstremalnych (model krytyczny).

  6. Integracja treści i transfer zawodowy (asysta aktorki w symulacjach):
   • trening symulacyjny z wykorzystaniem arkuszy coachingowych,
   • informacje zwrotne, 
   • korekty.

    Cel dydaktyczny:
    Kształcenie transferu zawodowego czyli praktycznego, rutynowego zastosowania  technik windykacyjnych w symulacjach dialogu

Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |