Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Szkoła Policealna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Europejskie Centrum Kształcenia "Pascal"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Szkoła Policealna - W ciągu tygodnia - Gdynia - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  ZA DARMO
  0 zł opłat przez cały okres trwania nauki!


  W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

  Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MENiS.
  Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
  WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS I WKU!

  Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  •    przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp,
  •    wysuwa propozycje usunięcia występujących zagrożeń,
  •    bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie,
  •    prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  •    wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
  •    odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
  •    prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

  Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

  Przykładowy podział zajęć w poszczególnych semestrach - może ulec zmianom.
  Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
  Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
  Podstawy statystyki, ekonomii i organizacji
  Toksykologia
  Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
  Podstawy psychologii i socjologii
  Prawna ochrona pracy
  Techniczne bezpieczeństwo pracy
  Analiza i ocena zagrożeń
  Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
  Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż
  Użytkowanie komputera
  Zajęcia praktyczne
  Podstawy przedsiębiorczości

Inne informacje związane z Bhp

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |