Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Zaoczne > Gdańsk > Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Gdańsk - Pomorskie

Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Fizjoterapia to młoda, dynamicznie rozwijająca się dziedzina, oparta na umiejętnym stosowaniu czynników fizykalnych w profilaktyce i leczeniu. Absolwent tego kierunku będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą, przygotowanym do prowadzenia fizjoterapii w procesie terapii, profilaktyki i rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Realizowany program kształcenia spełnia wymogi Światowej Konfederacji Fizjoterapii, umożliwiając absolwentom studiów licencjackich kontynuację kształcenia na studiach magisterskich. Na bazie nauk przyrodniczych budowane są umiejętności praktyczne z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu. Doświadczeni wykładowcy, związani od wielu lat z rehabilitacją medyczną przygotowują do pracy z osobami cierpiącymi na rozmaite schorzenia narządów i układów. Czteroletni system kształcenia pozwala na zapoznanie się w szerokim zakresie z zagadnieniami klinicznymi i zawodowymi (specjalistyczne metody leczenia), dając podstawę do samodzielnego wykonywania zawodu.Znajomość różnorodnych metod fizjoterapeutycznych daje możliwość zatrudnienia nie tylko w placówkach służby zdrowia (szpitale, ośrodki i poradnie rehabilitacyjne), ale także w ośrodkach sportowo - rekreacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, masażu czy terapii manualnej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia licencjackie i inżynierskie: 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, 2. podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony), 3. cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 4. kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), 6. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, 7. mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu. 8. Kandydaci na kierunek fizjoterapia zobowiązani są dołączyć do dokumentów podpisane oświadczenie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  FIZJOTERAPIA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Fizjoterapeuta to osoba posiadająca predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, sprawna fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe, spełniające wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA?

     1.
        Wraz ze wzrostem zainteresowania zdrowym stylem życia w polskim społeczeństwie,                       podobnie jak ma to miejsce w pozostałych krajach Unii Europejskiej, zwiększa się                           zapotrzebowanie na działania terapeutyczne profilaktyczne i prozdrowotne.
     2.
        Potrzeby stosowania leczenia fizjoterapeutycznego są coraz większe, gdyż podniosła się               średnia długość życia w Polsce (ludzi schorowanych, przewlekle chorych, w trzecim okresie               życia jest znacznie więcej). Zastosowanie czynników fizykalnych jest najtańszą, a w wielu               przypadkach jedyną możliwą formą leczenia.

     3. W wielu województwach obserwuje się rozwój lecznictwa uzdrowiskowego. Związane jest to        z nowymi miejscami pracy dla wykształconych fizjoterapeutów.


  FIZJOTERAPIA - PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Przedmioty kształcenia ogólnego:

  Język angielski
  Wychowanie fizyczne (dotyczy tylko studiów stacjonarnych)
  Technologia informacyjna
  Filozofia
  Etyka

  Przedmioty podstawowe:

  Anatomia prawidłowa człowieka
  Biologia medyczna
  Fizjologia
  Biochemia
  Biofizyka
  Biomechanika
  Kinezjologia
  Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
  Psychologia
  Pedagogika
  Patologia ogóla

  Przedmioty kierunkowe i zawodowe:

  Podstawy kształcenia ruchowego i metodyka nauczania ruchu
  Kinezyterapia
  Terapia manualna
  Fizykoterapia
  Masaż leczniczy
  Fizjoterapia ogólna

  Podstawy fizjoterapii klinicznej w:

  Ortopedii i traumatologii
  Neurologii i neurochirurgii
  Pediatrii i neurologii dziecięcej
  Reumatologii
  Kardiologii
  Pulmonologii
  Chirurgii, ginekologii i położnictwie
  Geriatrii i psychiatrii
  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu:
  Ortopedii i traumatologii
  Reumatologii
  Neurologii i neurochirurgii
  Wieku rozwojowym
  Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych:
  Kardiologii i pulmonologii
  Geriatrii i psychiatrii
  Chirurgii, ginekologii i położnictwie
  Pediatrii
  Onkologii i medycynie paliatywnej
  Zaopatrzenie ortopedyczne

  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe:

  Demografia i epidemiologia
  Odnowa biologiczna
  Medycyna sportowa
  Balneologia
  Sport, gry i zabawy niepełnosprawnych
  Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
  Dietetyka
  Farmakologia
  Terapia zajęciowa
  Współczesne kierunki w fizjoterapii
  Higiena i promocja zdrowia
  Dokumentacja pracy fizjoterapeuty
  Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii
  Hipoterapia
  Seminarium dyplomowe  Dwie specjalizacje:
  odnowa biologiczna; rehabilitacja funkcjonalna

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X