Szkolenie w Zakresie Specjalistycznego Przygotowania do Pracy Socjalnej z Osobami Uzależnionymi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Szkolenie w Zakresie Specjalistycznego Przygotowania do Pracy Socjalnej z Osobami Uzależnionymi - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Kierownik specjalizacji II stopnia serdecznie zaprasza pracowników socjalnych do udziału w szkoleniu  w zakresie specjalistycznego przygotowania do pracy socjalnej z osobami uzależnionymi.
  Nasza oferta jest urozmaiconą, wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną prezentacją problematyki pracy z osobami uzależnionymi opartą na bogatych doświadczeniach teoretyków  i praktyków.  

  Udział w proponowanym szkoleniu daje możliwość podwyższenia kompetencji czynnych zawodowo pracowników socjalnych. Czynnikami warunkującymi poprawę jakości pracy socjalnej są umiejętności stosowania współczesnych metod  w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień. Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu jako jedyne w Polsce przygotowuje specjalistów pracy socjalnej z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków.

  Absolwenci poprzednich edycji w wyniku szkolenia wprowadzili w swoich środowiskach wiele innowacyjnych projektów socjalnych. Niektóre z nich zostały wyróżnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

  Posiadamy również pozytywną opinię Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na temat organizacji szkolenia oraz jego wartości merytorycznej.

  Idea  powstała w odpowiedzi na aktualne potrzeby edukacyjne w zakresie podnoszenia jakości i skuteczności działań pracowników socjalnych, bieżące potrzeby osób uzależnionych, a także występujące problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

  Cele  specjalizacji II stopnia jest:
  • wykorzystanie pracy socjalnej do kompleksowych działań pomocowych,
  • rozwój programów opartych o redukcję szkód.
  W Polsce funkcjonuje wiele ofert terapeutycznych, przede wszystkim skoncentrowanych na całkowitej abstynencji.  W praktyce oznacza to, iż uczestnictwo w terapii jest zależne od podjęcia abstynencji przez klienta.
  Współczesne  tendencje w terapii uzależnień wskazują na  istotne  różnice pomiędzy osobami uzależnionymi, co skutkuje koniecznością rozwoju działań w kierunku kompleksowego wsparcia,
  ⇒począwszy od wczesnej rehabilitacji, ukierunkowanej na osoby pozostające w ciągach alkoholowych/narkotycznych,
  ⇒poprzez rehabilitację mającą na celu kształtowanie abstynencji oraz
  ⇒postrehabilitację, utrwalającą abstynencję i zapobiegającą zjawisku recydywy.

  Przyczyną niskiej efektywności, funkcjonujących programów monoterapeutycznych, jest przede wszystkim to, że są to programy „uszyte na miarę – a klienci są wrzucani do jednego worka”. Większość klientów nie jest na to gotowa i w związku z tym przerywa terapię. Istnieje więc potrzeba przyjęcia bardziej wszechstronnego modelu, w którym byłoby dużo miejsca dla pracy socjalnej. Taki model jest bardziej elastyczny oraz daje możliwość wsparcia  większej ilości klientów. Nie każdy może skorzystać z programów skoncentrowanych na abstynencję, ale każdy uzależniony może skorzystać z programów ukierunkowanych na redukcję szkód.
  I tutaj widzimy główny wątek pracy socjalnej jako indywidualnego dopasowania się do potrzeb klientów.
  Celem jest  udzielenie pomocy socjalnej poprzez nawiązanie relacji terapeutyczno– uzdrawiającej, w wyniku której skutki uzależnienia będą łagodzone – czyli wsparcie będzie udzielone adekwatnie do potrzeb konkretnego klienta.

  Zajęcia w ramach specjalizacji II stopnia są realizowane w oparciu o współczesne koncepcje pracy z uzależnionymi tj. w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.
   
  Kadrę szkolącą stanowią:
  specjaliści pracy socjalnej,
  specjaliści terapii uzależnień,
  praktycy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

  Bazę dydaktyczną stanowi nowoczesna infrastruktura kolegium:
  przestrzenne, dobrze wyposażone sale wykładowe, sprzęt audiowizualny, biblioteka z bogatym księgozbiorem  oraz centrum multimedialnym.

Inne informacje związane z praca socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |