Home > Kursy i Szkolenia > Psychologia > Indywidualnie > Tychy > Szkolenie - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - Tychy - Śląskie

Szkolenie - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - Indywidualnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Szkolenie - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - Indywidualnie - Tychy - Śląskie

 • Cele
  CEL Poznanie zasad skutecznej komunikacji Poszerzenie wiedzy na temat mediów prezentacyjnych i celowości ich stosowania w wystąpieniach publicznych Nabycie umiejętności dobrej autoprezentacji i wystąpień publicznych Poznanie technik i nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie to ma charakter zamknięty, przeznaczone jest dla pracowników jednej instytucji (grup około 12 osobowych), odbywa się w siedzibie WSZiNS Tychy
 • Szczegółowe informacje
  OPIS PROGRAMU


  MODUŁ I- CZAS TRWANIA 4 GODZINY
  Komunikacja międzyludzka i komunikacja w organizacji:
  - Umiejętności komunikacyjne, cechy komunikowania;
  - Komunikowanie a efektywność działania ludzi;
  Mowa ciała i jej interpretacja, rozpoznawanie wiarygodności w komunikowaniu się, techniki - ćwiczenia;
  Praca z kamera.


  MODUŁ 2 CZAS TRWANIA 4 GODZINY
  Funkcje psychologicznych mechanizmów spostrzegania i oceniania innych;
  Rozpoznawanie i uwypuklanie atutów własnej osobowości;
  Autodiagnoza własnych zasobów i możliwości;
  Zestaw na komunikatywność (ćwiczenie);
  Omówienie i dyskusja.


  MODUŁ 3 CZAS TRWANIA 4 godziny
  Prezentacje w procesie komunikowania;
  Istota i funkcje prezentacji;
  Cele, formułowanie celu prezentacji -ćwiczenie;
  Analiza uczestników prezentacji (kto, co ,jakie, z czym, kim);
  Obraz i emocje - szczególne wymiary prezentacji;
  Wizualizacja, komentarz;
  Osobowość uczestników prezentacji , postawy, zachowania, liczba;
  Cechy dobrej prezentacji - praca z kamerą.

  MODUŁ 4 CZAS TRWANIA 4 GODZINY
  Media prezentacyjne;
  Klasyfikacja, funkcje mediów (poznawczo-kształcąca, emocjonalno-motywacyjna działaniowo-interaktywna);
  Zalety i wady;
  Media złożone, multimedia -ćwiczenie;
  Materiały prezentacyjne( co?, po co?, jak?, kiedy?);
  Metody prezentacji, charakterystyka, komunikacja interpersonalna w prezentacjach.

  MODUŁ 5 CZAS TRWANIA 4 GODZINY

  Przygotowanie i planowanie prezentacji
  Układ, rodzaje, koncentracja słuchaczy - techniki pobudzania i przykuwania uwagi;
  Mechanizmy psychologiczne - efekt pierwszeństwa, doświadczenie, stereotypy i uprzedzenia;
  Reguły grupowania, różne wizerunki człowieka;
  Samowiedza jako determinant działań autoprezentacyjnych, motyw dążenia-unikania;
  Działania autoprezentacyjne a osiągnie celów społecznych ;
  Zachowania niewerbalna jako środki autoprezentacji;
  Zależność interpersonalna a zachowania autoprezentacyjne;
  Wystąpienia publiczne
  Przemawianie, schemat pomocniczy, konspekt, fiszki, pomoce, kolor;
  Mowa ciała, głos, mimika, trudne pytania i ich funkcje;
  Komunikacja w autoprezentacji;
  Opanowywanie tremy, ćwiczenia relaksacyjne;
  Podsumowanie i ocena kursu.
   
  METODYKA
  Wykłady, warsztaty, testy diagnozujące, zestawy ćwiczeń, prezentacja multimedialna, praca z kamerą


Inne informacje związane z Psychologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |