Studia Podyplomowe: Zarządzania Personelem - Warszawa - Mazowieckie - WSZ-SW Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa - I3548

Home > Podyplomowe > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Wieczorowe > Warszawa > Studia Podyplomowe: Zarządzania Personelem - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe: Zarządzania Personelem - Wieczorowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZ-SW Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować politykę prywatności

Studia Podyplomowe: Zarządzania Personelem - Wieczorowe - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Przeznaczone głównie dla kierowników / szefów personalnych, pracowników pionów personalnych przedsiębiorstw, psychologów, pedagogów, socjologów pracy, prawników oraz osób, które zamierzają zdobyć taką wiedzę i pozycję.

  Studia mają charakter praktyczny i przygotowują do fachowego zarządzania potencjałem pracowniczym firmy i do pracy w pionie personalnym.

  Podstawę zajęć stacjonarnych stanowią ćwiczenia, psycho i socjodramy, inscenizacje i symulacje, gry komputerowe, treningi rozwojowe, prezentacje dokonań, konwersatoria problemowe, zajęcia w zespołach konsultacyjnych itp.

  Program zajęć stacjonarnych obejmuje m.in. następujące przedmioty i tematy:

     1. BLOK TEMATYCZNY ORGANIZACJA JAKO SYSTEM SPOŁECZNY
           1. O istocie organizacji (1 godz.)
           2. Człowiek w organizacji (3 godz.)
           3. Filozofie i modele zarządzania zasobami ludzkimi (3 godz.)
           4. Społeczna struktura przedsiębiorstwa (3 godz.)
           5. Humanizacja pracy (4 godz.)
     2. BLOK TEMATYCZNY METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA PERSONELEM
           1. Planowanie personelu w przedsiębiorstwie (3 godz.)
           2. Popyt i podaż na rynku pracy (2 godz.)
           3. Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym przedsiębiorstwa (6 godz. zaliczenie)
           4. Polityka personalna. Selekcja, dobór i ocena personelu (12 godz. egzamin)
           5. Trening rozmów kwalifikacyjnych (4 godz.)
           6. Pion personalny w działaniu (18 godz. egzamin)
           7. Analiza stanowiska pracy (3 godz.)
           8. Negocjacje w zarządzaniu personelem (10 godz.zaliczenie)
           9. Wybrane elementy prawa pracy (14 godz. egzamin)
          10. Współpraca kierownictwa liniowego ze służbą kadrową (4 godz.)
          11. Procedury kadrowe-podstawowe dokumenty i czynności (3 godz.)
          12. Polityka personalna w procesie kierowania zmianami w organizacji (6 godz.zaliczenie)
          13. Informatyczny system kadrowo-płacowy (z wykorzystaniem komputerów) (3 godz.)
          14. Funkcjonowanie systemu kadrowego w wybranych firmach (spotkania z praktykami) (3 godz.)
     3. BLOK TEMATYCZNY PSYCHOLOGICZNE WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW
           1. Metody i techniki badań osobowościowych (4 godz.)
           2. Metody psychologiczne w procesie doboru kadr (3 godz.)
           3. Motywowanie pracowników. Bodźce pozapłacowe (6 godz. zaliczenie)
           4. System ocen pracowników. Funkcje i założenia (5 godz.)
           5. Komunikacja wewnętrzna w firmie (6 godz. zaliczenie)
           6. Charakterologiczne wyznaczniki efektywności zawodowej człowieka (6 godz. zaliczenie)
     4. BLOK TEMATYCZNY MATERIALNE SYSTEMY MOTYWACYJNE
           1. Wartościowanie pracy a optymalizacja systemu płac (4 godz.)
           2. Wybrane metody poszukiwania źródeł wzrostu płac w przedsiębiorstwie (4 godz.)
           3. Motywacyjne systemy wynagrodzeń (3 godz.)
           4. Wartościowanie stanowiska pracy (6 godz. zaliczenie)
           5. Projektowanie efektywnych systemów wynagradzania (5 godz.)
           6. Pakiet socjalny dla pracowników (3 godz.)
     5. BLOK TEMATYCZNY SZTUKA KIEROWANIA LUDŹMI
           1. O istocie kierownika i jego pracy (2 godz.)
           2. Diagnostyka problemów kadrowych (4 godz.)
           3. Zespołowe formy organizacji pracy (4 godz.)
           4. Konflikty: źródła powstawania, ujawnianim i zozwyązywanie (6 godz. zaliczenie)
           5. Etyka zawodowa-wybrane problemy (6 godz. zaliczenie)
           6. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu personelem (8 godz. egzamin)
           7. Psychologiczna sylwetka sprawnego kierownika (4 godz.)
     6. BLOK TEMATYCZNY ROZWÓJ I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW
           1. Rynek pracy a edukacja (2 godz.)
           2. Doskonalenie pracowników (4 godz.)
           3. Budowa ścieżek rozwoju zawodowego (4 godz.)

Inne informacje związane z zarządzanie zasobami ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X