Home > Podyplomowe > Studia Międzynarodowe > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Sztuka Dyplomacji - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Sztuka Dyplomacji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Sztuka Dyplomacji - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z polityczno - gospodarczymi problemami świata współczesnego, zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego, dyplomatycznego i konsularnego oraz dostarczenie wiedzy z obszaru kultury i sztuki a także umiejętności przydatnych w codziennej pracy związanej z organizacją spotkań, konferencji, uroczystości, prowadzeniem negocjacji oraz przygotowywaniem i redagowaniem dokumentów zgodnie z protokołem dyplomatycznym.
 • Praktyki
  Praktyka w instytucjach służb zagranicznych (dla zainteresowanych).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe prowadzone przez DWSSP "ASESOR" szczególnie polecamy pracownikom administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkim, których ambicją jest poszerzenie wiedzy na temat obowiązujących standardów jakościowych i etycznych w administracji publicznej zarówno w Polsce jak i w UE. Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które są niezbędne do rozpoczęcia pracy w strukturach związanych z szeroko rozumianymi służbami zagranicznymi a także do menadżerów średniego i wysokiego szczebla oraz osób związanych z organizacją pracy kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz z kreowaniem wizerunku estetycznego instytucji publicznej. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni wyższych. Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w DWSSP "ASESOR" jest posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dyplom magistra, inżyniera, licencjata). Nabór kandydatów na poszczególne kierunki studiów podyplomowych prowadzony jest na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wymagane dokumenty: * podania o przyjęcie na studia (na druku uczelni) * kwestionariusza osobowego (na druku uczelni) * dyplomu lub oryginalnego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych * 2 fotografii bez nakrycia głowy (wymiar 35 mm na 45 mm) * kserokopii dowodu osobistego * dowodu wpłaty opłaty wpisowej.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe Sztuka Dyplomacji

  Zakres tematyczny studiów:

  WSTĘP DO STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  * międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  * organizacje i reżimy międzynarodowe we współczesnym świecie
  * geografia polityczna

  PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

  * prawa człowieka
  * terroryzm międzynarodowy
  * problemy globalne i narodowościowe we współczesnym świecie
  * bezpieczeństwo międzynarodowe
  * integracja europejska

  TEORIA DYPLOMACJI

  * polityka zagraniczna państwa
  * praw konstytucyjne, międzynarodowe publiczne, dyplomatyczne i konsularne
  * organizacja polskiej służby dyplomatycznej
  * etykieta i protokół dyplomatyczny


  PRAKTYKA DYPLOMACJI

  * teoria i praktyka negocjacji
  * symulacje międzynarodowe i zarządzanie konfliktem międzynarodowym
  * retoryka, socjotechnika, psychologia

  ELEMENTY KULTUROZNAWSTWA

  * filozofia i historia sztuki
  * wiedza o literaturze, religii, filmie i teatrze oraz muzyce


  PRAKTYKA W INSTYTUCJACH SŁUŻB ZAGRANICZNYCH (dla osób zainteresowanych)

Inne informacje związane z Studia Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |