Home > Podyplomowe > Odpowiedzialność Biznesu > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe-Ryzyko Operacyjne w Zarządzaniu Bankiem Komercyjnym - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe-Ryzyko Operacyjne w Zarządzaniu Bankiem Komercyjnym - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Ryzyko Operacyjne w Zarządzaniu Bankiem Komercyjnym - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  *
  * Wykładowcy
  * Warunki przyjęcia
  * Warunki ukończenia
  * Program studiów
  * Tryb i plan zajęć
  * Materiały
  * Partnerzy
  * Kontakt
  * strona WNE UW  Cel studiów

  Celem studium jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu zarządzania ryzykiem w banku w kontekście procesów integracyjnych z UE. Słuchacze zapoznają się z istotą i charakterem ryzyka operacyjnego jako szczególnego typu ryzyka bankowego. Uzyskają dogłębną wiedzę i umiejętności w obrębie identyfikacji, pomiaru oraz procesu monitorowania tego typu ryzyka. Poznają zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym będącego istotną częścią zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w codziennej działalności bankowej. Nabędą również praktyczne umiejętności w zakresie kontroli i ograniczania ryzyka operacyjnego, a także kalkulacji wielkości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego wraz z oceną ich wpływu na adekwatność kapitałową banków.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  *
  * Wykładowcy
  * Warunki przyjęcia
  * Warunki ukończenia
  * Program studiów
  * Tryb i plan zajęć
  * Materiały
  * Partnerzy
  * Kontakt
  * strona WNE UW  Adresaci studiów

  Studia adresowane są do średniej i wyższej kadry kierowniczej banku, pracowników komórek zarządzania ryzykiem operacyjnym, pracowników kontroli, audytu wewnętrznego i wsparcia, a także pracowników nadzoru bankowego i audytorów zewnętrznych odpowiedzialnych za ocenę zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Adresatami studium są również menedżerowie i specjaliści z różnych obszarów ryzyka w instytucjach finansowych pragnący pogłębić swą wiedzę i kwalifikacje w obszarze ryzyka operacyjnego.
 • Szczegółowe informacje
  Zewnętrzne uwarunkowania ryzyka bankowego (34h)
  - Gospodarcze źródła wzrostu zagrożenia ryzykiem
  - Architektura systemu finansowego
  - Regulacje prawne działania banków
  - Polityka monetarna obszaru europejskiego


  Ryzyko w funkcjonowaniu banku (32h)
  - Ryzyko bankowe: rodzaje ryzyka i źródła jego powstawania
  - Elementy rachunkowości bankowej
  - Analiza sytuacji finansowej i ryzyka banku

  Ryzyko operacyjne w działalności banku (26h)
  - Istota ryzyka operacyjnego - źródła, kategorie i skutki
  - Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych
  - Ryzyko operacyjne a pomiar adekwatności kapitałowej
  - Ryzyko operacyjne a efektywność działania instytucji

  Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym (16h)

  - System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku
  - Konstrukcja bazy strat operacyjnych
  - Monitoring ryzyka operacyjnego

  Pomiar ryzyka operacyjnego (28h)
  - Ryzyko a niepewność i metody ich pomiaru
  - Jakościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego
  - Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego
  - Modelowanie ryzyka operacyjnego - warsztaty

  Metody ograniczania ryzyka operacyjnego (62h)

  - Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko operacyjne
  - Ubezpieczenie jako forma transferu ryzyka operacyjnego
  - Rola strategii w ograniczaniu ryzyka operacyjnego
  - Reputacja i techniki PR jako narzędzia walki z negatywnymi skutkami ryzyka operacyjnego
  - Zarządzanie jakością jako element ograniczający ryzyko operacyjnego
  - Etyka i moralność w biznesie
  - Teoria zachowań pracowniczych – konflikty i kooperacja
  - Zarządzanie personelem jako element ograniczający ryzyko operacyjne
  - Przestępczość bankowa a bezpieczeństwo informacji
  - Rola audytu w ograniczaniu ryzyka operacyjnego

  Seminarium dyplomowe (6h)
  - Wybrane seminarium

Inne informacje związane z Odpowiedzialność Biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |