Home > Podyplomowe > Zarządzanie Firmą > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Małą Firmą - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Małą Firmą - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polish Open University- Wyższa Szkoła Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Małą Firmą - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe, uzupełniające wiedzę z zakresu zarządzania , przeznaczone szczególnie dla osób (często absolwentów kierunków niebiznesowych), które pracują (lub zamierzają pracować) w biznesie i muszą posiąść odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w POU jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum na poziomie licencjata lub inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów

      * Ekonomia
      * Analiza Finansowa (moduł podwójny)
      * Przedsiębiorczośc, Innowacje i Technologie


  Moduł Ekonomia (1E1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * wprowadzenie do ekonomii: podstawowe pojęcia ekonomiczne, problem ekonomiczny;                    ograniczoność zasobów i wybory ekonomiczne
      * rodzaje gospodarek: rynkowe, nakazowe, mieszane
      * rynek: popyt, podaż i ich determinanty; równowaga rynkowa i cena równowagi; ceny                    maksymalne i minimalne
      * narzędzia badania rynku: PED, CED, IED – prawo Engla
      * teoria zachowań konsumenta
      * przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej: teoria produkcji i kosztów
      * pojęcie równowagi przedsiębiorstwa w krótkim okresie – optymalna wielkość produkcji
      * struktura rynku, utarg przedsiębiorstwa w doskonałej konkurencji, monopolu i oligopolu
      * równowaga przedsiębiorstwa w doskonałej konkurencji, w monopolu i na rynku niedoskonałej        konkurencji; skutki monopolu
        i niedoskonałej konkurencji dla konsumenta
      * rynki czynników produkcji: pracy, kapitału i ziemi; procent, renta
        i zysk
      * rola państwa w gospodarce

   
  Moduł podwójny Analiza Finansowa (1F1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

  Podstawy finansów

      * podział majątku i źródła finansowania
      * zasady sporządzania bilansu
      * ustalanie wyniku finansowego
      * zasady sporządzania rachunku zysków i strat
      * korekty proste i złożone sprawozdań finansowych
      * źródła danych do sporządzania sprawozdań finansowych
      * podstawowe zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
      * ewidencja podstawowych kosztów i przychodów oraz zmian w składnikach bilansowych,                zasady ewidencji podatku VAT
      * bilans próbny
      * poprawa błędów księgowych i ich wpływ na wynik finansowy i bilans

  Analiza finansowa

      * istota i cel sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
      * analiza pionowa i pozioma bilansu
      * analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat
      * analiza sprawozdania z przypływów środków pieniężnych
      * analiza wskaźnikowa
      * analiza porównawcza
      * klasyfikacja kosztów
      * próg rentowności
      * istota i cel sporządzania budżetu przepływu gotówki


  Moduł Przedsiębiorczość Innowacje i Technologie (2T2)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * metody kształcenia przedsiębiorczych postaw oraz systemów wspierających przedsiębiorczość
      * istota przedsiębiorczości
      * pozytywy i negatywy posiadania własnej firmy
      * charakterystyka regionu
      * poszukiwanie pomysłów
      * ocena i selekcja pomysłów
      * problemy związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej
      * podstawy pisania biznesplanu
      * źródła danych
      * analiza rynku
      * analiza sprzedaży i promocji
      * schemat organizacji firmy
      * analiza modelu organizacji
      * analiza finansowa przedsięwzięcia
      * sprawozdania finansowe
      * rejestrowanie firmy
      * sposoby rozliczania podatkowego działalności
      * rozwój technologiczny
      * zastosowanie technologii teleinformatycznej w działalności gospodarczej
      * przykłady zrealizowanych pomysłów na biznes

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |