Home > Podyplomowe > Logistyka > Zaoczne > Łódź > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Logistyczne - Łódź - Łódzkie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Logistyczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Logistyczne - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Celem podyplomowego studium „Zarządzanie logistyczne" jest: * Przekazanie praktycznej wiedzy na temat zasad i koncepcji logistyki oraz jej uwarunkowań w tworzeniu przewagi konkurencyjnej współczesnych podmiotów gospodarczych; * Opanowanie przez Słuchaczy umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia na temat optymalizacji problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem strumieniami przepływu dóbr rzeczowych i informacji w obszarze funkcjonalnym krajowych i międzynarodowych łańcuchów logistycznych; * Przyswojenie wiedzy i umiejętności sterowania przepływami dóbr rzeczowych za pomocą doboru właściwej metody realizacji założonych celów; * Zapoznanie z nowoczesnymi trendami informatyzacji procesów logistycznych, za pomocą wykładów i laboratoriów komputerowych; * Zrozumienie istoty logistyki miejskiej jako praktycznych umiejętności planowania, sterowania i nadzorowania wszelkich, przebiegających w tym systemie procesów w wymiarze: ekonomicznym, ekologicznym, technologicznym i socjalnym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagania stawiane kandydatom na studia: Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia Adresaci studiów: * Absolwenci szkół wyższych; * Osoby pragnące podjąć prace na stanowiskach związanych z logistyką miejską w sektorze administracji państwowej; * Kandydaci do pracy w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych w wydziałach bezpośrednio lub pośrednio związanych z logistyką (zaopatrzenie, transport, gospodarka magazynowa, produkcja, dystrybucja); * Kadra zarządzająca podmiotami gospodarczymi z sektora TSL (firmy transportowe, spedycyjne, celne); * Wszyscy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji związanych z nowoczesnymi metodami integracji partnerów biznesowych w obszarze logistycznych łańcuchów dostaw.
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie Logistyczne

  Program studiów - przedmioty wraz z ilością godzin:

  Moduł 1. PODSTAWY LOGISTYKI (30 h)
    Istota logistyki
    Przesłanki zarządzania logistycznego
    Współczesne łańcuchy dostaw
    Zarządzanie zaopatrzeniem
    Zarządzanie zapasami
    Zarządzanie produkcją
    Zarządzanie dystrybucją.
   
  Moduł 2. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE (30 h)
    Logistyka w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw
    Logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych
    Logistyka w przedsiębiorstwach usługowych:
     - szpitalach,
     - bankach,
    Firmy logistyczne (usługodawcy logistyczni)
    Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

  Moduł 3. STRATEGIE LOGISTYCZNE (30 h)
    Strategie w zaopatrzeniu, (lean supply)
    Strategie w sterowaniu zapasami, (VMI, CMI,)
    Strategie w organizowaniu środowiska produkcyjnego, (Six Sigma. Lean Manufacturing)
    Strategie w dystrybucji (ECR)

  Moduł 4. LOGISTYKA MIEJSKA (30 h)
  Moduł 5. TRANSPORT W LOGISTYCE (30 h)
  Moduł 6. ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W LOGISTYCE (20 h)
  Łącznie: 170 h

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |