Podstawowe przepisy dotyczące wprowadzanie produktów chemicznych do obrotu

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podstawowe przepisy dotyczące wprowadzanie produktów chemicznych do obrotu - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Szczegółowe informacje
  Podstawowe przepisy dotyczące wprowadzanie produktów chemicznych do obrotu. Wademecum dla początkującego przedsiębiorcy.


  Program szkolenia:

  1. Obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH:

  obowiązek rejestracji i przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw;
  ograniczenia stosowania i produkcji chemikaliów;
  zezwolenia (autoryzacja);
  obowiązek dostarczenia karty charakterystyki;
  obowiązek przekazywania informacji uczestnikom stanowiącym dalsze ogniwa łańcucha dostaw dla substancji w ich postaci własnej lub jako składników mieszanin, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki;
  organy kontrolne i możliwe kary;

  2. Obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP:

  wymóg klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin;
  organy kontrolne i możliwe kary;

  3. Obowiązki wprowadzającego do obrotu detergenty:

  wymagania dla detergentów przeznaczonych dla konsumentów;
  wymagania dla detergentów przemysłowych i instytucjonalnych;

  4. Obowiązki wprowadzającego do obrotu produkty biobójcze:

  odpowiedzialność za produkt na rynku;
  pozwolenia na obrót (krajowe i europejskie);
  informacja dla odbiorcy – ulotka informacyjna a etykieta;
  aktualizacje danych;
  organy kontrolne i możliwe kary;

  5. Obowiązki wprowadzającego do obrotu produkty klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie:

  obowiązki uczestników przewozu;
  wyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu, składanie rocznych sprawozdań;
  szkolenie dla pracowników, raporty, plan ochrony;
  organa kontrolujące, taryfikator kar;
  klasyfikacja towarów niebezpiecznych;
  rodzaje opakowań, certyfikacja, okresy użytkowania;
  oznakowanie sztuki przesyłki, pojazdu, kontenera;
  dokumentacja transportowa;
  korzystanie z wyłączeń;
  Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.

  Uczestnicy:

  Na szkolenie zapraszamy zarówno początkującyh przedsiębiorców w branży chemicznej, jak i tych kórzy poszerzają lub zmieniaja profil sprzedawanego asortymentu i nie wiedzą jakie muszą spełnić wymagania prawne przed wprowadzeniem do obortu poszczególnych grup produktów chemicznych.

  Cel:

  Wprowadzanie produktów chemicznych o obrotu wiąże się z koniecznością wypełnienia szeregu istotnych obowiązków – w zależności od roli, jaką pełni wprowadzający na rynku, jaki i od rodzaju samego produktu. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tymi właśnie obowiązkami tak, aby produkty były wprowadzane bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |