Studia Podyplomowe - Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna - Zaoczne - Gorzów Wielkopolski - Lubuskie

 • Cele
  Ukończenie studiów pozwoli nabyć szeroką wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, legitymację instruktora obrony cywilnej, zaświadczenie stwierdzające nabycie wiedzy w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, legitymację instruktora medyczno-sanitarnego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Słuchaczami mogą być: absolwenci uczelni wyższych posiadający tytuł licencjata lub magistra, pracownicy administracji zajmujący się sprawami obrony cywilnej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, pracownicy służb mundurowych, pracowników zakładów pracy, zajmujących się sprawami obrony cywilnej i obronnymi. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w biurze obsługi studiów podyplomowych następujących dokumentów: * odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), * wypełnionego podania, * dwóch zdjęć legitymacyjnych, * odpis aktu małżeństwa w przypadku studentek, które mają dyplom na nazwisko panieńskie, * 2 koperty ze znaczkami
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna

  Program:

  • Medyczne podstawy działań ratowniczych
  • Psychologiczne podstawy ochrony ludności
  • Zasady działań ratowniczych
  • Podstawy polityki bezpieczeństwa państwa
  • System wykrywania i alarmowania zagrożenia czasu p i czasu w
  • Podstawy strzelectwa sportowego
  • System obrony cywilnej
  • Sprzęt i zasady działania sił obrony cywilnej
  • Prawne aspekty ochrony informacji
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Wybrane problemy terenoznawstwa
  • Polska myśl wojskowo-obronna
  • Planowanie ochronne ludności
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie logistyczne
  • Podstawy inżynierii środowiska

Inne informacje związane z Zachowania Organizacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |