Studia Podyplomowe - Świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych - Łódź - Łódzkie - Studja podyplomowe sprzęt medyczny - I862

Home>Podyplomowe>Administracja w Służbie Zdrowia>Zaoczne>Łódź>Studia Podyplomowe - Świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych - Łódź - Łódzkie
 
Studia Podyplomowe - Świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Studia Podyplomowe - Świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych - Łódź - Łódzkie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Studja podyplomowe sprzęt medyczny
Studia Podyplomowe - Świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych - Łódź - Łódzkie Szczegóły
Cel:
Organizatorzy studiów: * Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia * Obserwatorium Rynku Świadczeń Zdrowotnych i Usług Medycznych Krajowego Instytutu Ubezpieczeń i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we współpracy z: * Centre for Management Training przy Uniwersytecie Warszawskim – International MBA Program * Clark University (Worcester) – program MBA in Health Care * Clark University – program Master of Public Administration in Health Systems (MPA) * Israeli College (Tel Aviv) * Partner: Kancelaria Prawna Hogan & Hartson w Warszawie
Profil słuchacza / Wymogi:
Adresaci Studiów: Studia podyplomowe świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które karierę zawodową wiążą z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce, zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi tego systemu. Program Studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania: osób zarządzających jednostkami i organizatorów ochrony zdrowia w urzędach samorządów wojewódzkich, miejskich i powiatowych, osób współpracujących z ubezpieczycielami komercyjnymi kontraktującymi usługi medyczne, pracowników komercyjnych zakładów ubezpieczeń, firm assisntance praktykujących concierge, firm wytwarzających praktykujących dystrybuujących leki oraz sprzęt medyczny, praktykujących lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, prawników, ekonomistów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z funkcjonowaniem, organizowaniem, działalnością i zarządzaniem podmiotów systemu ochrony zdrowia, absolwentów wszystkich kierunków studiów medycznych, absolwentów specjalizacji nauk o zdrowiu, pracowników jednostek ochrony zdrowia (w tym urzędów administracji państwowej i samorządowej), innych osób, zainteresowanych zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia, osób przygotowujących się do podjęcia studiów MBA lub MPA
Szczegółowe informacje:
Świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do pracy na rynku świadczeniodawców medycznych dając mu kompleksową wiedzę na temat systemu zabezpieczenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń zdrowotnych. Kształtują także praktyczne umiejętności, w zakresie: analizy jakości ofert ubezpieczeń zdrowotnych, analizy efektywności ekonomicznej kontraktów, skutecznego prowadzenie negocjacji, konstruowania umów – kontraktów z partnerami rynku ubezpieczeń zdrowotnych.
 
Program kształcenia

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy o współczesnym polskim rynku świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w obszarze współpracy i rywalizacji podmiotów publicznych i prywatnych. Studenci zapoznają się z ofertą produktów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, firm abonamentowych, komercyjnych zakładów ubezpieczeń oraz z zasadami i kryteriami oceniania tych ofert. Studia maja charakter interdyscyplinarny, pokazują proces kontraktowania świadczeń przez płatników prywatnych i publicznych w praktyce, co jest szczególnie ważne w świetle projektowanych zmian w systemie ochrony zdrowia.
 
Zakres Programu Kształcenia

Zabezpieczenie zdrowotne w Polsce – zobowiązania konstytucyjne i regulacje prawne a praktyka systemu ochrony zdrowia

Struktura, sposób funkcjonowania i finansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia
   
Zakład opieki zdrowotnej w polskim systemie ochrony zdrowia
   
Szpital jako centrum kompetencji systemu ochrony zdrowia
   
Metoda ubezpieczenia jako sposób organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych i usług medycznych
   
Ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne
   
Prawo ubezpieczeń zdrowotnych

Rachunek aktuarialny w ubezpieczenia zdrowotnych
   
Rynek świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce – diagnoza i rokowania

Pozyskiwanie danych źródłowych oraz zasady analiz (kryteria ocen) polskiego rynku świadczeń zdrowotnych i usług medycznych.
   
Oferta produktowa usług medycznych świadczeniodawców (1)publicznych, (2)niepublicznych, (3)firm abonamentowych, (4)zakładów ubezpieczeń, (5)firm assistance i concierge
   
Analiza jakości ofert ubezpieczeń zdrowotnych – kryteria i oceny rankingowe i ratingowe
   
Gospodarka finansowa w szpitalu w okresie transformacji
   
Finansowanie świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w oparciu o metodę jednorodnych grup pacjentów (DRG)

Gospodarka lekowa w szpitalu
   
Świadczeniodawcy medyczni w systemie ubezpieczeń zdrowotnych – relacje przedmiotowo-merytoryczne, organizacyjno-funkcjonalne i ekonomiczno-finansowe (biznesowe)
   
Ekonomiczne i formalno-prawne kryteria konstruowania i analizy kontraktów z partnerami branżowymi i pozabranżowymi (B2B)
   
Organizacja i funkcjonowanie sieci usługodawców medycznych na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.
   
Analiza efektywności ekonomicznej kontraktów
 
Konstruowanie planów strategicznych i operacyjnych ekspansji na rynku ubezpieczeń zdrowotnych
   
Zarządzanie zmianą - reformowanie systemu ochrony zdrowia poprzez komercjalizację i prywatyzację
   
Zarządzanie informacją i informatyzacja w systemie ochrony zdrowia

Konstruowanie kontraktów świadczeń zdrowotnych i usług medycznych przez płatników prywatnych i publicznych – case study
   
Konstruowanie kontraktów – wzorcowe procedury i dokumenty formalno-prawne
   
Business English in Health Care – konsultacje (fakultatywne)
   
Seminarium specjalizacyjne (dyplomowe)

Forma zaliczenia studiów

Uczestnicy Studiów otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych wydane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jeżeli:

   1. przygotowali pracę podyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję,
   2. zaliczyli wszystkie moduły tematyczne składające się na program nauczania.

Ponadto, absolwenci otrzymują również Certyfikat Krajowego Instytutu Ubezpieczeń potwierdzający wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa i ubezpieczeń.

Osoby, które przygotują prace podyplomowe na uzgodniony temat w języku angielskim, mogą zostać przyjęte, na prowadzone w Łodzi wspólnie z Clark University i Izraeli College (1) studia MBA in Health Care lub (2) studia MPA (Master of  Public Administration in Health Systems); względnie na prowadzone w Warszawie przez „Centre for Management Training – International MBA Program” Uniwersytetu Warszawskiego (3) studia MBA (Master of Business Administration); w każdym przypadku z pominięciem pierwszego semestru/modułu studiów MBA lub MPA i związanych z tym opłat.
Inne informacje związane z Podyplomowe i Administracja w Służbie Zdrowia: