Studia Podyplomowe - Projektowanie Środowiska Miejskiego-Zrównoważone Miasto - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Projektowanie Środowiska Miejskiego-Zrównoważone Miasto - Zaoczne - Sopot - Pomorskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Uczestnikami studiów mogą myć absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nabór na studia dokonywany jest według kolejności zgłoszeń. Kandydat na studia składa następujące dokumenty: * ankieta osobowa (formularz osobowy do odbioru w Biurze Promocji i Rekrutacji Sopockiej Szkoły Wyższej, dostępny też w Internecie), * odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, * zdjęcie legitymacyjne, * dowód wpłaty "Wpisowego" na konto Sopockiej Szkoły Wyższej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe - Projektowanie Środowiska Miejskiego-Zrównoważone Miasto

  Miasta zamieszkuje dziś blisko połowa mieszkańców naszej planety. Skutki globalnego ocieplenia są widoczne i stały się przedmiotem troski. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że miasta zużywają 75% globalnej energii i są odpowiedzialne za produkcję 80% emisji gazów cieplarnianych. Zasady Agendy 21 i przepisy Unii Europejskiej promują zrównoważone projektowanie miast i osiedli w trosce o przyszłość następnych pokoleń. W 2006 roku w Warszawie utworzono biuro UN Habitat obejmujące swym patronatem także nowo przyjęte do UE kraje nadbałtyckie. Planiści, politycy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy muszą ściśle współdziałać w celu stworzenia bardziej ekologicznego miasta.

  Podstawę do opracowania programu studiów podyplomowych stanowią międzynarodowe projekty współfinansowane przez UE "Zrównoważone projektowanie urbanistyczne miast w regionie nadbałtyckim" i "Forum urbanistyczne uniwersytetów Bałtyckich" zrealizowane w latach 1999-2006, w których uczestniczyli naukowcy i politycy ze Szwecji, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorus i Polski.. Międzynarodowe studia podyplomowe Sustainable City/Community Development and Urban Planning wdrożone zostały w roku 2000 pod patronatem Uniwersytetu w Uppsali - Baltic University Programme i prowadzone są jest na wielu uniwersytetach w krajach regionu Bałtyckiego.

  Przedmiotem proponowanych studiów podyplomowych jest analiza koncepcji zrównoważonego rozwoju miast oraz jej wdrożenie w życie (best practice cases - przykłady dobrej praktyki). Studia skierowane są do architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, inżynierów wydziałów ochrony środowiska i budownictwa, geografów, socjologów i innych osób mających ukończone studia wyższe i pragnących poszerzyć swoja wiedzę z tematyki objętej programem studiów..


  Program studiów obejmuje następujące grupy tematyczne

  I. Koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta - wprowadzenie do interdyscyplinarnego projektowania środowiskowego 48

  * Zarządzanie gospodarką wodną. 12 godz
  * Zarządzanie energią. 12 godz
  * Gospodarka odpadami. 12 godz
  * System transportowy 12 godz

  II. Środowiskowe projektowanie urbanistyczne 72

  * Projektowanie krajobrazu miejskiego i projektowanie urbanistyczne 24 g
  * Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych 24g
  * Ekologiczne materiały budowlane. Budynki i infrastruktura 24

  III. Ochrona i kształtowanie krajobrazowych wartości kulturowych struktur urbanistycznych "Miasto- Ogród- Natura" 44 godz

  IV. Społeczeństwo i ekonomia miasta 24 godz

  V. Zintegrowane projektowanie i przyszłość miast, futurystyczne wizje. 24

  * Wielkość, skala i kształt miasta.
  * Miasto zrównoważone normą w roku 2030.

  VI. Wyjazd studialny do Szwecji

  * Wizyta na Wydziale Architektury Krajobrazu w Uppsali
  * Wykład profesora Royal Institute of Technology "Budownictwo mieszkaniowe z zachowaniem ludzkiej skali"
  * Wykład profesora Wydziału Architektury Krajobrazu, Uppsala "Radykalna potrzeba wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju miasta - czynnik 5"
  * Zwiedzanie eko - dzielnicy Sztokholmu Hammarby Sjostad i wykład w Centrum Ekologicznym
  * Zwiedzanie eko - osiedla Hagaby w Uppsali.

  VII. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z gospodarka przestrzenna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |