Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

  Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu 6 miesięcznych praktyk zawodowych absolwent może ubiegać się o nadanie przez ministra właściwego do spraw budownictwa licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, która upoważnia do samodzielnego wykonywania tego zawodu. Studia dają możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy w tym zakresie. Studia powinny przekazać słuchaczom wiedzę o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Absolwent studiów podyplomowych pozna prace związane z wyceną nieruchomości, wyceną środków trwałych i przedsiębiorstw. Studia podyplomowe mają na celu przygotować absolwenta do rozpoczęcia własnej działalności usługowo doradczej oraz do podjęcia pracy w firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami.

  Na Studia będą przyjęte osoby legitymujące się wyższym wykształceniem
  , które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami chcą uzyskać Państwową Licencję w zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. Studia są również adresowane do wszystkich osób, które chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości oraz jego obsługą formalno prawną.

  Studia trwają dwa semestry. Na każdym semestrze odbędzie się osiem 'zjazdów' w odstępach dwutygodniowych (w soboty i niedziele).

  Wykładowcy to zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczeni praktycy pośredniczący w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy, prawnicy związani z obsługą rynku nieruchomości, brokerzy finansowi, osoby zarządzające biurem nieruchomości, a także eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami.

  Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają dyplom Uczelni poświadczający ukończone studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo dyplom upoważnia do odbycia wymaganej 6 miesięcznej praktyki zawodowej. (Jednym z warunków uzyskania licencji państwowej jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami).

  Po ukończeniu studiów organizatorzy umożliwiają odbycie 6 miesięcznej praktyki w uprawnionych do tego biurach nieruchomości.

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |