Home > Podyplomowe > Logistyka > Zaoczne > Łódź > Studia Podyplomowe - Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Łódź - Łódzkie

Studia Podyplomowe - Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Charakterystyka: Studia podyplomowe mają na celu wzbogacenie kompetencji pracowników specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z metod i środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji komunikacji zbiorowej, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego oraz informatyki.
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

  Program
  Metody i środki poprawy BRD

  Czynniki drogowo ruchowe wpływające na bezpieczeństwo ruchu, przyczyny powstawania wypadków. Analizy ogólne i szczegółowe, metody analiz stosowanych w BRD. Ocena ich efektywności i skuteczności dla poprawy BRD. Analizy wypadków drogowych, baza danych
  o zdarzeniach drogowych i wykorzystywanie danych w analizach BRD, identyfikacja miejsc niebezpiecznych.
   

  Oznakowanie poziome i pionowe

  Projektowanie oznakowania stałego i czasowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wpływ oznakowania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Rodzaje skrzyżowań: skanalizowane, z ruchem okrężnym (ronda), skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, metody ich oznakowywania. Ruch pieszy i rowerzystów. Organizacja komunikacji zbiorowej. 

  Prawo:

  I. Prawo o ruchu drogowym – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami .

  II. Zarządzanie ruchem na drogach – w oparciu o aktualne przepisy i rozporządzenia.

  III. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad zarządzaniem Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003r.

  IV. Oznakowanie poziome i pionowe – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. zał. do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

  V. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999r.

  VI. Klasyfikacja dróg – podział administracyjny i funkcjonalno – techniczny. Wyposażenie techniczne dróg (odwodnienie, oświetlenie, obsługa uczestników ruchu).

  VII. Prawo budowlane – wybrane artykuły dotyczące dróg. Ustawa z dn. 21.03.1995r. z późniejszymi zmianami.

  Informatyka – program AutoCad nauka obsługi + wykorzystywanie w projektowaniu oznakowania poziomego i pionowego dróg.

  Opiekun naukowy
  prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
   
  Czas trwania
  2 semestry
   

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |