Home > Podyplomowe > Systemy Zarządzania Środowiskiem i Audyt > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Ochrona terenów górniczych - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Ochrona terenów górniczych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Ochrona terenów górniczych - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest przedstawienie aktualnej wiedzy naukowej, technicznej, organizacyjnej i prawnej w szeroko rozumianej problematyce ochrony terenów górniczych, a także zaprezentowanie najnowszych przyrządów, metod i technologii monitorowania terenu górniczego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  tudia przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych (geodezja, geodezja górnicza, górnictwo, geologia, budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska) zajmujących się problematyką ujemnego oddziaływania eksploatacji górniczej złóż na powierzchnię terenu, jej zabudowę i użytkowanie. W szczególności dotyczy specjalistów zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych, wydobywających złoża metodą podziemną, odkrywkową i otworową, zatrudnionych w Urzędach Gminnych i w Urzędach Powiatowych, w których położone są obszary górnicze oraz w innych instytucjach zajmujących się tą problematyką.
 • Szczegółowe informacje
  Słuchacze zdobędą wiedze z zakresu ochrony terenów górniczych, geodezji górniczej, budownictwa górniczego, map cyfrowych, ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego, zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych i szkód górniczych.

  Istotnym novum jest możliwość zaliczenia przez uczestników studiów nie posiadających wykształcenia geodety górniczego przedmiotów egzaminacyjnych w zakresie uprawnień mierniczego górniczego.

  Wykładowcami prowadzącymi zajęcia będą wybitni specjaliści z zakresu ochrony terenów górniczych, geodezji górniczej, budownictwa górniczego, map cyfrowych, ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego, zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych i szkód górniczych. Prowadzone będą również zajęcia z przedmiotów podstawowych, tj. wybrane zagadnienia matematyki stosowanej oraz elementy informatyki, teorii gier i ryzyka oraz zasady negocjacji w ujęciu socjologicznym.

  Program Studiów


  1.    charakterystyka oddziaływania eksploatacji górniczej złóż na teren górniczy i środowisko,
  2.    metodyka badań rejestracji i dokumentowania skutków eksploatacji górniczej na powierzchni terenu i w obiektach,
  3.    współczesne teorie i metody prognozowania deformacji powierzchni terenu oraz zagrożenia obiektów budowlanych  i inżynierskich,
  4.     budownictwo i planowanie przestrzenne na terenach górniczych,
  5.    elementy matematyki stosowanej,
  6.    systemy informatyczne w ochronie terenów górniczych,
  7.    nowoczesne przyrządy i technologie geodezyjne oraz mapy cyfrowe,
  8.    wybrane zagadnienia formalno-prawne i ekonomiczne  w ochronie terenów górniczych,
  9.    zajęcia fakultatywne z przedmiotów uzupełniających w zakresie uprawnień mierniczego górniczego.

Inne informacje związane z Systemy Zarządzania Środowiskiem i Audyt

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |