Home > Podyplomowe > Inżynieria Środowiskowa > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Ochrona Środowiska przed Hałasem i Drganiami - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Ochrona Środowiska przed Hałasem i Drganiami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Ochrona Środowiska przed Hałasem i Drganiami - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Słuchacze zapoznają się z oddziaływaniem wibracji i hałasu na człowieka i otoczenie, z metodami pomiarów, oceną ich wartości oraz sposobami zabezpieczeń wibroakustycznych, umożliwiających skuteczną ich redukcję. Zdobyta wiedza metrologiczna oraz znajomość obowiązujących przepisów pozwoli absolwentom na zastosowanie współczesnych metod i technologii, zapewniających warunki życia i pracy odpowiadające standardom Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla: inżynierów projektantów, pracowników laboratoriów środowiskowych oraz osób odpowiedzialnych za ochronę stanowisk pracy i środowiska. Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają podstawową wiedzę z zakresu akustyki i drgań oraz zagrożeń z nimi związanych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie dwóch specjalności:

  1)       Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami pochodzącymi od środków transportu,
  2)       Ochrona stanowiska pracy przed hałasem i drganiami.

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy o zjawisku powstawania drgań i hałasu. Zapoznanie z metodami pomiarów, ocen zagrożenia wibroakustycznego oraz możliwościami redukcji oddziaływania drgań i hałasu. Słuchacze zapoznani zostaną z obowiązującymi w Polce i Unii Europejskiej normami oraz przepisami prawnymi. Program studiów poszerzono o tematykę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem oraz psychologię pracy, obejmującą sztukę negocjacji i praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

  Program studiów:

  Podstawy wibroakustyki

  1.    Zagrożenia wibroakustyczne
  2.    Metody pomiaru drgań i hałas
  3.    Wzorcowanie przetworników pomiarowych
  4.    Eksploatacja obiektów inżynierii lądowej1/Zarządzanie jakością, akredytacja, certyfikacja2
  5.    Systemy monitorowania środowiska
  6.    Materiały i ustroje akustyczne
  7.    Przepisy i normatywy w Polce i UE
  8.    Metody przetwarzania i analizy sygnałów wibroakustycznych
  9.    Mapy akustyczne
  10.    Zabezpieczenia akustyczne w środowisku /Zabezpieczenia akustyczne na stanowisku pracy
  11.    Wibroizolacja
  12.    Raporty i dokumentacja
  13.    Zarządzanie przedsiębiorstwem
  14.    Psychologia w środowisku pracy
   
  Specjalności:

   Ochrona przed hałasem i drganiami pochodzącymi od środków transportu
   Ochrona stanowiska pracy przed hałasem i  drganiami
Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |