Home > Podyplomowe > Budownictwo > Kraków > Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków - Kraków - Małopolskie

Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje

  Tematyka studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Podstawy prawne (10 godz.):
  – Europejska Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r., w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
  – Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. – Prawo budowlane,
  – Ustawa z dnia18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć modernizacyjnych,
  – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie weryfikacji audytu energetycznego,
  – Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane,
  – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

  2. Podstawy systemowe (40 godz.):
  – zasoby paliwowe i czyste technologie energetyczne (energetyka a środowisko, energetyczne użytkowanie gazu, efektywność energetyczna i ekonomiczna układów małej mocy),
  – koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej i ciepła,
  – racjonalizacja użytkowania energii,
  – zasady rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.

  3. Rynek energii (76 godz.):
  – infrastruktura sieciowa (sieci elektroenergetyczne, ciepłownicze, gazownicze),
  – operatorzy systemów (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
  – taryfy energii elektrycznej, ciepła i gazu,
  – rynek europejski,
  – mechanizmy bilansowania,
  – systemy pomiarowe i informatyczne,
  – energia z paliw odpadowych i źródeł odnawialnych (paliwa z odpadów, energia ze źródeł odnawialnych, hybrydowe układy źródeł odnawialnych i gazowych),
  – energetyka biomasowa,
  – technologie zgazowania,
  – przedsiębiorstwa infrastrukturalne,
  – mała i średnia przedsiębiorczość.

  4. Audyt energetyczny (110 godz.):
  – ochrona cieplna budynków,
  – zagadnienia fizyki budowli,
  – kotły na paliwo stałe, ciekłe i gazowe,
  – odnawialne źródła energii,
  – pompy ciepła,
  – systemy ogrzewania i zaopatrzenia w 
  – systemy wentylacji i klimatyzacji,
  – oszczędność energii elektrycznej w budynkach,
  – kierowanie gospodarką energetyczną,
  – metody pomiarów i badań,
  – termowizja,
  – termomodernizacja budynków,
  – możliwości poprawy standardu energetycznego budynków,
  – ocena stanu ochrony cieplnej budynku,
  – ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę,
  – ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej,
  – ocena instalacji oświetleniowej w budynku,
  – metodyka obliczeń,
  – metodyka opracowania świadectw,
  – wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego.

  5. Seminarium dyplomowe (8 godz.).

  6. Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej (16 godz.).
  7. Egzamin dyplomowy (4godz.):
  – część testowa
  – część praktyczna.

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |