Studia Podyplomowe - Ewaluacja w Zapewnieniu Jakości Pracy Instytucji Edukacyjnych i Społecznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Ewaluacja w Zapewnieniu Jakości Pracy Instytucji Edukacyjnych i Społecznych - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla pracowników nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół oraz innych, publicznych instytucji edukacyjnych, działających w sferze pomocy społecznej a także kierujących pozarządowymi instytucjami wspierającymi systemy kształcenia i pomocy społecznej. Mają one na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami wiedzy dotyczącej ewaluacji oraz zastosowania procedur ewaluacyjnych do szacowania istoty działań projakościowych, podejmowanych w instytucjach edukacyjnych i wspierających funkcjonowanie różnych kręgów społecznych.
 • Szczegółowe informacje
  Realizacja programu zajęć pozwoli uzyskać absolwentom następujące umiejętności:
  • dokonywania wyboru obszarów autoewaluacji,
  • przygotowywania projektów autoewaluacji oraz opracowywania adekwatnych narzędzi badawczych,
  • opracowywania standardów jakości oraz konstruowania niezbędnych wskazników,
  • gromadzenia danych oraz prowadzenie analiz pod kątem oceny jakości pracy,
  • przygotowywania raportów końcowych.

  Przedmioty:
  • Metodologia i metody badań nauk społecznych
  • Zagadnienia etyczne w badaniach społecznych
  • Jakościowe metody badań społecznych
  • Podstawy statystyki
  • Doktryna jakości i wybrane systemy zapewnienia jakości
  • Badania ewaluacyjne i ich wykorzystanie w mierzeniu jakości
  • Projektowania badań ewaluacyjnych służących zapewnieniu jakości
  • Projektowanie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości
  • Konstruowanie narzędzi badawczych
  • Metody analizy danych badawczych
  • Podstawy planowania rozwojowego
  • Konstruowanie raportów badawczych
  • Ewaluacja efektów kształcenia i akredytacja
  • Doskonalenie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia w instytucjach edukacyjnych
  • Seminarium dyplomowe
  Liczba godzin ogółem: 270
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Administracja w Edukacji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |