Studia Podyplomowe - Ekonomika i Organizacja w Turystyce i Rekreacji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Ekonomika i Organizacja w Turystyce i Rekreacji - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia przeznaczone są dla:
  • Nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach średnich i policealnych z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, rekreacji itp., którzy są zobowiązani ustawowo do podnoszenia kwalifikacji fachowych, uzupełniania i aktualizacji wiedzy z zakresu prowadzonych zajęć praktycznych i teoretycznych.
   Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje z zakresu przygotowania do nauki przedmiotów zawodowych w szkołach turystycznych – hotelarskich, gastronomicznych, obsługi ruchu turystycznego itp...
  • Pracowników administracji państwowej i samorządowej zatrudnionych na wszystkich szczeblach a w szczególności nadzorujących problematykę turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji w gminie, powiecie, województwie, w organizacjach społecznych, związkach i klubach sportowych itp. Jest to szczególnie ważne dla administracji samorządowej, która przejęła wdrażanie i realizację ustawy o usługach turystycznych na swoim terenie nadzorując biura podróży, bazę noclegową, kategoryzacje hoteli, przewodnictwo i pilotaż.
  • Kadry menedżerskiej, pracowników gospodarki turystycznej, biur podróży, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, kadry lokalnych i regionalnych ośrodków informacji turystycznej, pracowników obsługujących ruch turystyczny. Są to także studia dla pracowników służb socjalnych realizujących program turystyczno wypoczynkowy dla pracowników, dzieci i młodzieży w zakładach pracy itp. Studia te przeznaczone są również dla planujących podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej z zakresu usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych oraz chcących pracować przy obsłudze EURO 2012.
  Program studiów obejmuje:
  • 240 godzin zajęć – 2 semestry (wykłady, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria itp.) dla pracowników administracji i kadry menedżerskiej,
  • 360 godzin – 3 semestry dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MEN) dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych.
  Program studiów realizowany będzie wspólnie z instytucjami branży turystycznej: Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Polskie Zrzeszenie hoteli.

Inne informacje związane z organizacja turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |