Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Chemiczna > Zaoczne > Wrocław > Studia Licencjackie - Technologia Chemiczna - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Licencjackie - Technologia Chemiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Wrocławska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Technologia Chemiczna - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA To ogół metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową za pomocą procesów chemicznych. Technologia chemiczna obejmuje wyodrębnianie z surowców pożądanych składników i dalsze ich przetwarzanie. Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów, przetwarza surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). Również ważnym aspektem prowadzonych badań jest opracowanie podstaw fizykochemicznych i technologicznych metod produkcji nawozów sztucznych.
 • Szczegółowe informacje
  Semestr I

  Kod kursu/nr kursu Godz./sem Tytułkursu - Egz - Liczba punktów


  MAP1010W 56 Matematyka elementarna -10
  FZP1000W 32 Fizyka elementarna 6
  ZCH1060W 18 Chemia ogólna E 4
  ZCH1060D 16 Chemia ogólna 1
  ZCH1060C 15 Chemia ogólna 2
  ZCH1060L 15 Chemia ogólna 2
  ZCH1061W 14 Zagrożenia środowiska naturalnego 3
  ZCH1005L 20 Komputer narzędziem pracy 2

  Semestr II

  Kod kursu/nr kursu Godz./sem Tytułkursu - Egz - Liczba punktów

  MAP9866W 16 Algebra z geometrią analityczną 3
  MAP9863W 30 Analiza matematyczna I E 5
  MAP9863C 10 Analiza matematyczna I 1
  ZCH1004W 16 Fizyka I E 4
  ZCH1004C 14 Fizyka I 2
  ZCH1003W 15 Chemia nieorganiczna E 4
  ZCH1003D 16 Chemia nieorganiczna 1
  ZCH1003C 10 Chemia nieorganiczna 1
  ZCH1003L 15 Chemia nieorganiczna 2
  ZCH1044L 12 Inżynierska grafika komputerowa 2
  ZCH1062W 15 Podstawy informatyki 3
  ZCH1062L 15 Podstawy informatyki 2

  Semestr III

  Kod kursu/nr kursu Godz./sem Tytułkursu - Egz - Liczba punktów

  MAP9864W 30 Analiza matematyczna II E 5
  MAP9865W 12 Statystyka stosowana 2
  ZCH1008W 18 Fizyka II E 4
  ZCH1008C 12 Fizyka II 1
  ZCH1007W 22 Chemia organiczna E 4
  ZCH1007D 16 Chemia organiczna 1
  ZCH1007L 15 Chemia organiczna 2
  ZCH1012W 15 Chemia analityczna 3
  ZCH1065W 14 Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej 2
  ZCH1063W 20 Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego 3
  ZCH1064C 15 Język angielski I 2
  ZCH1064D 15 Język angielski I 1

  Semestr IV

  Kod kursu/nr kursu Godz./sem Tytułkursu - Egz - Liczba punktów


  ZCH1013W 24 Chemia fizyczna E 4
  ZCH1013L 12 Chemia fizyczna 1
  ZCH1066W 20 Podstawy technologii chemicznej E 4
  ZCH1066P 8 Podstawy technologii chemicznej 1
  ZCH1081W 16 Inżynieria chemiczna E 4
  ZCH1081D 8 Inżynieria chemiczna I 1
  ZCH1045P 8 Inżynieria chemiczna I 1
  ZCH1083W 13 Technologia chemiczna paliw 2
  ZCH1083L 20 Technologia chemiczna paliw 3
  ZCH1067L 21 Techniki analityczne w ochronie środowiska 3
  ZCH1047W 18 Materiałoznawstwo chemiczne 3
  ZCH1068C 15 Język angielski II 2
  ZCH1068D 15 Język angielski II 1

  Semestr V

  Kod kursu/nr kursu Godz./sem Tytułkursu - Egz - Liczba punktów


  ZCH1071W 16 Elementy biotechnologii E 4
  ZCH1072W 14 Termodynamika chemiczna i techniczna 2
  ZCH1017W 20 Technologia chemiczna nieorganiczna E 4
  ZCH1017D 8 Technologia chemiczna nieorganiczna 1
  ZCH1017L 20 Technologia chemiczna nieorganiczna 3
  ZCH1073W 14 Reaktory chemiczne 2
  ZCH1082W 15 Operacja rozdzielania mieszanin E 4
  ZCH1082D 8 Operacja rozdzielania mieszanin 1
  ZCH1051P 10 Inżynieria chemiczna II 1
  ZCH1022W 12 Bezpieczeństwo pracy 2
  ZCH1024W 16 Korozja materiałów 2
  ZCH1074W 15 Organizacja, zarządzanie i ekonomika w przedsiębiorstwie         chemicznym 2
  ZCH1070C 14 Angielska terminologia techniczna 2

  Semestr VI

  Kod kursu/nr kursu Godz./sem Tytułkursu - Egz - Liczba punktów

  ZCH1053W 13 Technologia chemiczna paliw E 4
  ZCH1053D 8 Technologia chemiczna paliw 2
  ZCH1053L 20 Technologia chemiczna paliw 3
  ZCH1054W 7 Technologia tworzyw sztucznych 2
  ZCH1054L 12 Technologia tworzyw sztucznych 2
  ZCH1055W 12 Procesy katalityczne i adsorpcyjne 2
  ZCH1055L 16 Procesy katalityczne i adsorpcyjne 3
  ZCH1056W 27 Projektowanie technologiczne w przemyśle chemicznym E 6
  ZCH1022L 10 Bezpieczeństwo techniczne 1
  ZCH1027W 15 Organizacja produkcji chemicznej E 4
  ZCH1035L 10 Sieć komputerowa i jej usługi 1

  Semestr VII

  Kod kursu/nr kursu Godz./sem Tytułkursu - Egz - Liczba punktów

  ZCH1056P 23 Projektowanie technologiczne w przemyśle chemicznym 4
  ZCH1040W 13 Metale ciężkie w środowisku E 3
  ZCH1040L 10 Metale ciężkie w środowisku 1
  ZCH1038W 9 Polimery w ochronie środowiska E 3
  ZCH1038L 12 Polimery w ochronie środowiska 1
  ZCH1058W 16 Eksploatacja paliw i materiałów smarowych 3
  ZCH4095S 5 Praca dyplomowa I 1
  ZCH4095L 59 Praca dyplomowa I 14

  Semestr VIII

  Kod kursu/nr kursu Godz./sem Tytułkursu - Egz - Liczba punktów

  ZCH1032W 15 Małotonażowa produkcja chemiczna 3
  ZCH1039W 9 Jakość i certyfikacja 2
  ZCH1039L 14 Jakość i certyfikacja 2
  ZCH1041W 8 Formy użytkowe produktów chemicznych 2
  ZCH1041L 15 Formy użytkowe produktów chemicznych 2
  ZCH4096S 5 Praca dyplomowa II 1
  ZCH4096L 81 Praca dyplomowa II 18

Inne informacje związane z Inżynieria Chemiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |