Studia II Stopnia-Zarządzanie Turystyką

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Zarządzanie Turystyką - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania. O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu), * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie), * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym, * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kierunek-Turystyka i Rekreacja
  Specjalizacja-  Zarządzanie Turystyką

  Zostaniesz przygotowany do działania w sferze gospodarki turystycznej, zdobędziesz wiedzę z zakresu analizy rynku turystycznego - poznania potrzeb i motywów wyjazdów turystycznych, ekonomicznych problemów działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego, nowoczesnych metod organizacji turystyki w skali mikro- i makroekonomicznej oraz poznasz współczesne techniki obsługi ruchu turystycznego przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Szczególną uwagę kieruje się tutaj na praktyczne aspekty funkcjonowania rynku turystycznego oraz stosowanie metod marketingowych.

  W programie studiów m.in.:

  * zarządzanie obszarami recepcji turystycznej,
  * zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
  * zarządzanie gościnnością.


  Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach specjalistów do spraw turystyki w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, biurach i agencjach turystycznych, są przygotowani do zarządzania hotelami, pensjonatami czy gospodarstwami agroturystycznymi.

Inne informacje związane z zarządzanie turystyką

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |