Home > Studia II Stopnia > Pedagogika > Zaoczne > Płock > Studia II Stopnia- Pedagogika - Płock - Mazowieckie

Studia II Stopnia- Pedagogika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia- Pedagogika - Zaoczne - Płock - Mazowieckie

 • Cele
  Studia na kierunku Pedagogika przygotowują wykwalifikowanych pedagogów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów do pracy w szkołach, placówkach oświatowych, urzędach i innych instytucjach. Program studiów przewiduje zajęcia z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii i dydaktyki. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz podstaw informatyki. W ramach studiów na tym kierunku prowadzone są także zajęcia z zakresu zarządzania oświatą z elementami prawa szkolnego. Absolwenci zdobywają także kwalifikacje nauczycielskie w pedagogicznych specjalnościach prowadzonych na kierunku a przygotowujących nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz innych specjalności nauczycielskich.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Pedagogika

  Pedagogika

  Przykładowe specjalności nienauczycielskie:

  Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (studia II stopnia dla absolwentów kierunków np. Pielęgniarstwo, Kosmetologia)
  Praca socjalna
  Pedagogika resocjalizacyjna
  Pedagogika rewalidacyjna
  Pedagogika pracy.


  Studia II stopnia
  Studia II stopnia na kierunku Pedagogika trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

  Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. W trakcie  trwania studiów nabywa umiejętność prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności, poznaje metody oraz techniki badań pedagogicznych, a także statystykę przydatną w badaniach i opisach pedagogicznych. Absolwent studiów II stopnia zostaje przygotowany do pracy m.in. w różnych  obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, w instytucjach edukacji dorosłych i formach kształcenia ustawicznego. Absolwent studiów II stopnia może prowadzić indywidualną praktykę pedagogiczną oraz podejmować role kierownicze w placówkach oświatowych.

  Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)


  Andragogika
  Antropologia kulturowa
  Diagnostyka pedagogiczna
  Dydaktyka ogólna
  Edukacja ekologiczna
  Historia wychowania
  Logika
  Media w edukacji
  Metodyka pracy wychowawczo – opiekuńczej
  Pedagogika ogólna
  Pedagogika porównawcza
  Pedagogika resocjalizacyjna
  Pedagogika specjalna
  Pedagogika społeczna
  Pedeutologia
  Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
  Psychologia społeczna
  Socjologia edukacji
  Teoria wychowania
  Współczesne kierunki pedagogiczne

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |