Home > Studia I Stopnia > Komunikacja Społeczna > Warszawa > Studia II Stopnia-Kultura, Nowe Media i Komunikacja Społeczna - Warszawa - Mazowieckie

Studia II Stopnia-Kultura, Nowe Media i Komunikacja Społeczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Civitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Kultura, Nowe Media i Komunikacja Społeczna - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Specjalizacja Kultura, Nowe Media i Komunikacja Społeczna obejmuje najszybciej rozwijający się i wyjątkowo dochodowy rynek, dający szansę zaspokajania zarówno aspiracji w zakresie organizowania i kierowania instytucjami medialnymi oraz tworzenia strategii komunikowania, a także pozwalający na zrozumienie znaczenia nowych mediów (multimediów, internetu i animacji cyfrowej). Program zajęć przewiduje dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu zarówno specyfiki nowych mediów, jak i zarządzania i badań nad mediami oraz pracy dziennikarskiej w otoczeniu multimedialnym.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kierunek-Socjologia
  Specjalność-Kultura, Nowe Media i Komunikacja Społeczna

  Program studiów:

  Przedmioty specjalizacji
  • Socjologia organizacji
  • Socjologia kultury
  • Teorie i przemiany komunikowania społecznego w XX i XXI wieku
  • Kultura elitarna i popularna
  • Dyskurs publiczny
  • Badania nad mediami: pomiar audytoriów, preferencji, odbioru i wpływu
  • Analiza przekazów medialnych
  • Media kultury w refleksji antropologicznej
  • Socjologia wizualna

  • Seminarium magisterskie – 3 semestry
  • Język obcy (2 semestry) do wyboru: j. angielski, j. niemiecki; j. francuski; j. rosyjski; j. hiszpański (grupy lektoratów na studiach stacjonarnych)

  Przedmioty podstawowe kierunkowe (obowiązkowe dla studentów z tytułem licencjata innym niż uzyskany w Collegium Civitas na kierunku Socjologia)
  • Wstęp do socjologii
  • Wprowadzenie do metod badań społecznych
  • Metody ilościowe badań społecznych
  • Metody jakościowe badań społecznych
  • Klasyczne teorie socjologiczne
  • Współczesne teorie socjologiczne
  • Wstęp do statystyki
  • Statystyka dla socjologów
  • Psychologia społeczna
  • Współczesna psychologia społeczna

  Socjologia: przedmioty fakultatywne zalecane
  • Socjologia ekonomiczna
  • Socjologiczne i psychologiczne aspekty konfliktu
  • Psychologia przywództwa: techniki autoprezentacji, elementy psychotechniki
  • Kultura i zarządzanie międzykulturowe
  • Psychologia i zarządzanie reklamą
  • Podstawy marketingu. Badania marketingowe
  • Public Relations
  • Techniki negocjacyjne
  • Metody indywidualnego i grupowego treningu w organizacji
  • Techniki lobbingu
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
  • Tradycja kultury alternatywnej w Polsce
  • Społeczeństwo informacyjne
  • Media a społeczeństwo
  • Literatura i media
  • Komunikacja polityczna
  • Idee współczesne
  • Podstawy prawne ładu medialnego w Polsce
  • Historia mediów – polityka, kultura, ludzie
  • Propaganda, indoktrynacja, manipulacja
  • Propaganda i indoktrynacja w państwach
  totalitarnych XX wieku

  Zdobyte umiejętności

  * wykorzystywanie technik komunikacji interpersonalnej
  * znajomość kultur
  * znajomość rynku mediów (internet, telewizja, prasa, radio)
  * znajomość mechanizmów funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
  * znajomość i zdolność zastosowania narzędzi związanych z Public Relations

  Perspektywy zatrudnienia

  * domy mediowe
  * agencje reklamowe
  * agencje Public Relations
  * portale internetowe
  * działy marketingu, promocji i PR
  * media (telewizja, radio, Internet, prasa)
  * firmy konsultingowe
  * działy informacji i komunikacji
  * instytucje kulturalne, artystyczne, filmowe i rozrywkowe

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |