Studia I Stopnia: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Pierwsze dwa semestry obejmują ćwiczenia i wykłady wspólne dla wszystkich kierunków (psychologia, socjologia, historia literatury, filozofia, historia sztuki, film, teatr etc.) Od trzeciego semestru rozpoczynają się zajęcia specjalizacyjne z zakresu wybranego kierunku, co umożliwia studentom przygotowanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

  Realizację programu kształcenia wspomagać będą praktyki studenckie dające okazję do sprawdzenia zdobytej wiedzy i nabytych sprawności w działaniu.

   

  Ramowy program zajęć na studiach pierwszego stopnia w WWSH

  Studentów niestacjonarnych obowiązuje realizacja 60% godzin ogółem studiów stacjonarnych. Przedmioty objęte standardami kształcenia są realizowane przez wszystkich studentów w takim samym wymiarze.

  Rozliczenia odbywają się w trybie semestralnym – pod koniec każdego semestru w wyznaczonym terminie należy złożyć w dziekanacie swojego trybu studiów indeks i kartę egzaminacyjną.

  Studentów obowiązuje zdobycie zaliczeń na ocenę w indeksie i na karcie ze wszystkich wykładów i ćwiczeń.
   

  Przedmioty wspólne dla wszystkich kierunków studiów I i II semestr:

     1. Języki obce egzamin
     2. Filozofia egzamin
     3. Psychologia zaliczenie
     4. Elementy socjologii zaliczenie
     5. Wychowanie fizyczne (dla studentów stacjonarnych) zaliczenie
     6. Technologia informacyjna zaliczenie
     7. Kultura języka polskiego egzamin
     8. Antyczne i biblijne korzenie kultury europejskiej. Tradycje kultury śródziemnomorskiej zaliczenie
     9. Literatura polska zaliczenie
    10. Literatura powszechna zaliczenie
    11. Historia sztuki zaliczenie
    12. Historia Polski egzamin
    13. Teatr – historia i współczesność zaliczenie
    14. Warsztaty humanistyczne (literatura, historia, filozofia, sztuka) zaliczenie
    15. Retoryka praktyczna i erystyka zaliczenie
    16. Wprowadzenie do kultury współczesnej (film, kultura audiowizualna) zaliczenie
    17. Historia antropologii zaliczenie
    18. Ochrona własności intelektualnej egzamin

  Przedmioty dla kierunku "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna"

      - Podstawy prawa zaliczenie
      - Podstawy ekonomii zaliczenie
      - Media i komunikowanie masowe zaliczenie
      - Komunikacja społeczna egzamin
      - Media lokalne i środowiskowe zaliczenie
      - Współczesne systemy polityczne egzamin
      - Historia mediów egzamin
      - Współczesne media w Polsce (z lektoratem prasy) zaliczenie
      - Systemy medialne na świecie zaliczenie
      - Reklama we współczesnym społeczeństwie zaliczenie
      - Gatunki dziennikarskie egzamin
      - Dzieje polskiego reportażu zaliczenie
      - Prawo mediów egzamin
      - Etyka dziennikarska zaliczenie
      - Public relations zaliczenie
      - Źródła informacji dla dziennikarza egzamin
      - Komputer w pracy dziennikarza zaliczenie
      - Elementy praktyki redakcyjnej zaliczenie
      - Pracownia prasowa (warsztat dziennikarski) zaliczenie
      - Pracownia radiowa (warsztat dziennikarski) zaliczenie
      - Pracownia telewizyjna (warsztat dziennikarski) zaliczenie
      - Fotografia prasowa (warsztat dziennikarski) zaliczenie
      - Dziennikarstwo sieciowe i agencyjne (warsztat dziennikarski) zaliczenie
      - Warsztaty z psychologii komunikowania zaliczenie
      - Wykłady monograficzne zaliczenie
      - Konwersatoria specjalistyczne zaliczenie
      - Proseminarium zaliczenie
      - Seminarium dyplomowe zaliczenie
      - Studenckie praktyki zawodowe 6 tygodni

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |