Studia II Stopnia-Komputerowe Wspomaganie Procesów Decyzyjnych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Komputerowe Wspomaganie Procesów Decyzyjnych - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania. O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu), * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie), * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym, * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kieunek-Informatyka i Ekonometria
  Specjalizacja- Komputerowe Wspomaganie Procesów Decyzyjnych

  Specjalność ta jest nastawiona przede wszystkim na kształtowanie takich umiejętności, jak: stosowanie zaawansowanych technik matematycznego modelowania i symulacji procesów gospodarczych, komputerowe wspomaganie procesów przewidywania i prognozowania zjawisk gospodarczych czy optymalizacji decyzji w zakresie zarządzania. Nauczysz się także projektować systemy informatyczne, analizować i prognozować trendy, badać profile klientów będących w sferze zainteresowań firmy.

  W programie studiów m.in.:

  * badania operacyjne,
  * teoria podejmowania decyzji
  * projektowanie gier kierowniczych
  * optymalizacja stosowana.

  Specjalność jest realizowana od 2. semestru na studiach II stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent zdobędziesz rozległy zasób wiedzy w zakresie ekonomii, metod statystyczno-matematycznych i informatyki, a w szczególności procedur organizacji i gromadzenia danych w zakresie ich struktury, współzależności i dynamiki z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego w badaniu zjawisk i procesów gospodarczych, społecznych i demograficznych.

Inne informacje związane z informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |